Lesy ČR vyhlásily první ročník studentské soutěže ŘEŠ LES

První ročník soutěže ŘES LES pro studenty třetích a čtvrtých ročníků všech šesti středních lesnických škol vyhlásily 4. října Lesy České republiky. Inovativní studentské projekty využitelné v praxi podnik finančně ocení. Školní týmy mají zpracovat a do konce ledna 2024 odevzdat řešitelský projekt odborně zaměřený na výrobu sortimentů dříví na odvozním místě.

„Každý návrh by měl vycházet z reality, takže je třeba myslet na aktuální možnosti provozu, ale zároveň se nebát novinek a inovací. Na ty se těšíme a také je oceníme,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a dodal: „Chceme tak přiblížit školskou teorii praxi a probudit zájem studentů a jejich invenci, svobodně a s nadhledem.“

Školu může zastupovat více týmů s maximálně čtyřmi členy v každém z nich a poradcem, tedy někým z pedagogů. Do konce ledna týmy předloží své projekty. V únoru je odborná komise Lesů ČR vyhodnotí, vybere tři nejlepší práce a vyzve týmy k jejich osobní prezentaci.

Nejlepší tým získá od Lesů ČR finanční odměnu, první z nich 16 tisíc, druhý dvanáct tisíc a třetí osm tisíc korun s tím, že podnik finančně ocení i školy a všechny zúčastněné.

Každý projekt by měl být obecně využitelný v jakémkoli provozu, ale Lesy ČR vyčlenily pro konkrétní školy nejbližší lesní správu.

„Oceňuju výběr tématu. Právě tím se naši absolventi, adjunkti a revírníci v provozu zabývají. Mohou se tak předem připravit,“ řekl Miloš Pochobradský, ředitel České lesnické akademie v Trutnově.

Sortimentace dříví je završením lesní produkce. Úkolem lesníka na odvozním místě je tedy rozhodnout, jak surové dříví co nejlépe zhodnotit, tedy jaké sortimenty ze stromu vyrobit, aby to přineslo co největší užitek majiteli lesa.

Kontakt: Eva Jouklová, Lesy ČR, s. p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz

Zdroj: https://lesycr.cz/