Lesy ČR podporují výzkumné projekty uplatnitelné v praxi

Vědecké projekty uplatnitelné v lesnické praxi každoročně finančně podporují Lesy České republiky prostřednictvím své Grantové služby. Až 120 milionů korun na ně podnik vyčlenil v letech 2023 až 2029 a prioritní témata právě zveřejnil v nové koncepci aplikovaného výzkumu.

„Je třeba propojovat teorii s praxí a řešit aktuální i dlouhodobější lesnické problémy a témata pomocí aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Řada z nich je v současné době spojená s péčí o lesní ekosystémy čelící klimatické změně, ale soustředíme se i na praktické zdokonalení technik a technologií. Výstupy jsou veřejné a rádi je sdílíme,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. Podnik projekty buď zcela financuje, nebo se na nich partnersky podílí s dalšími akademickými a jinými vědeckými institucemi.

Koncepce aplikovaného výzkumu Grantové služby Lesů ČR vypovídá o strategickém směřování vědy, výzkumu, vývoje a inovací podniku. Témata k řešení výzkumných úkolů se zpravidla vyhlašují v dubnu a v říjnu, v naléhavých případech i mimo uvedené termíny. Náměty k řešení může předložit odborná i široká veřejnost včetně pracovníků Lesů ČR.

Koncepce vychází z aktuálních dokumentů, jako je Adaptační strategie Lesů ČR na klimatickou změnu do roku 2030 a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství. K prioritním zkoumaným tématům definovaným v koncepci patří zmíněná adaptace lesů na klimatickou změnu, ochrana lesa před škůdci a zvěří, vodohospodářská opatření, ekonomika Lesů ČR, technika a technologie i mimoprodukční funkce lesa.

„Otevíráme tak rámcový výčet možností k podání námětů na projekty, které vycházejí z požadavků provozu,“ doplnil Šafařík.

Mezi projekty, které Lesy ČR prostřednictvím Grantové služby v posledních letech podpořily, patří například aplikace Klíšťapka odhalující četnost výskytu klíšťat v regionech, monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy nebo například různé formy postupů obnovy lesa na kalamitních holinách pomocí introdukovaných dřevin v reakci na klimatické změny.

Více se dozvíte zde: Grantová služba | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz)

Zdroj: https://lesycr.cz/