Lesy ČR obnovily na Hodonínsku mokřad a soustavu tůní

Obnovu mokřadu a několika tůní na potoce Olšička v lesích na Hodonínsku právě dokončily Lesy České republiky. Náklady přesáhly 1,3 miliony korun. V místě se díky projektu zlepší vodní režim, a tedy i klima, což prospívá lesům, rostlinám i živočichům.

„V pramenné části Olšičky jsme obnovili mokřad, ve kterém zadržuje vodu nový propustek na lesní cestě,“ říká vedoucí polesí Hodonín Lesů ČR Karel Ondráček. Níže po proudu se vyhloubily dvě tůně.

Nejpatrnější je ale obnova velké, sedimentem zanesené lesní tůně, která kvůli chybějícímu stavidlu zadržovala jen malý objem vody. „Tůň jsme vyčistili, hráz opravili a instalovali nové vypouštěcí zařízení,“ pokračoval Ondráček. I další menší tůň zbavili lesníci usazenin, ale jen zčásti, kvůli vzácné a chráněné vodní rostlině žebratce bahenní. „Všechny obnovené vodní tůně se rychle zaplnily vodou a předpokládáme, že v tůních najdou místo pro život mnohé druhy chráněných obojživelníků,“ dodává vedoucí polesí.

Foto: Odstraňování sedimentů, podzim 2020

Pokud se tůně neobnovují, postupně přirozeně zaniknou. Drobné vodní plochy ale mají pro přírodu velký význam, protože zadržují vodu, a tím zlepšují klima. Navíc v nich nacházejí svůj biotop na vodu vázané rostliny a živočichové.

Proto Lesy ČR pokračují ve vodohospodářském programu „Vracíme vodu lesu“ www.vracimevodulesu.cz.

Foto: Pohled na největší a nejnižší tůni (vodní plochu) před realizací, 1. 9. 2020

Lokalizace: https://mapy.cz/s/bagubanala; GPS: 48.8881903N, 17.1592197E

Úvodní foto: Největší vodní tůň po dokončení prací; 2021. Staré stromy na březích se podařilo zachovat, a tak se dál zrcadlí ve vodní hladině.

Zdroj: https://lesycr.cz/