Lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc letos vysadí více než šest milionů sazenic

Náročný rok čeká lesníky z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, kteří se stejně jako v loňském roce musí potýkat s dopady přemnožení kůrovce a chronického sucha. Oproti roku 2019 vysadí téměř o milion a půl sazenic více a budou nuceni vytěžit devět set tisíc metrů krychlových dříví. V obou případech jde o zatím nejvyšší čísla v historii společnosti, která spravuje lesy především Arcibiskupství olomouckého od roku 2013. Se spolufinancováním nákladů na obnovu postižených lesů jim letos částečně pomůže i poprvé vyplacený finanční příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vzniklé ve IV. kvartálu roku 2017 a v průběhu roce 2018 určený pro nestátní vlastníky lesa.

Také v loňském roce se díky dlouhodobému suchu a nadměrným teplotám opět projevilo přemnožení kůrovce v celé své síle. Své o tom ví lesníci ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, pro které byl uplynulý rok 2019 jedním z nejnáročnějších vůbec.

„V průběhu loňského roku jsme byli nuceni vytěžit osm set šedesát tisíc metrů krychlových dříví, přičemž naše hospodářské optimum je maximálně tři sta třicet tisíc metrů krychlových,“ vyčísluje vážné dopady přemnožení kůrovce jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Petr Skočdopole a dodává, že v letošním roce se obává ještě horšího scénáře.

„Podle našich aktuálních prognóz budeme v letošním roce donuceni vytěžit až devět set tisíc kubických metrů dřeva, tedy téměř trojnásobek optimálního množství,“ dodává Petr Skočdopole.

Ruku v ruce s navyšující se těžbou musí lesníci počítat s přímo úměrným navýšením výsadby mladých stromků. Ve dvou etapách, na jaře a na podzim, na ně čeká více než šest milionů sazenic.

„V letošním roce máme v plánu vysadit šest milionů a pět set tisíc sazenic, což je téměř o milion a půl více než v loňském roce, a o tři miliony více než v roce 2018. Takové množství vyžaduje enormní pracovní nasazení všech zaměstnanců,“ říká Petr Skočdopole s tím, že v rámci jarní výsadby se budou muset navíc potýkat s nedostatkem odolnějších obalovaných sazenic. „Loňský podzim měli lesníci v celé republice optimální podmínky pro výsadbu a podařilo se jim zužitkovat velkou část napěstovaných obalovaných sazenic. Proto pro jarní zalesňování budeme muset počítat s jejich menším počtem a na podzim, po napěstování nových obalovaných sazenic, nás čeká o to intenzivnější výsadba,“ vysvětluje Petr Skočdopole.

Právě na pěstební a výchovné zásahy v nově zalesněných lokalitách plánuje společnost využít velkou část prostředků, které v loňském roce uvolnil stát soukromým vlastníkům lesa ve formě finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vzniklé ve čtvrtém kvartálu roku 2017 a v průběhu roku 2018. Zbytek získaných prostředků si musí společnost uložit do pěstební rezervy, ze které bude financovat péči o již založené mladé lesy v následujících 10 letech.

Největší dopady klimatické změny pocítili lesníci v rámci dvou spravovaných polesí na území Rejvízu v okolí Zlatých hor a na polesí Chvalčov v Hostýnských vrších, kde převládají smrkové porosty náchylnější k napadení kůrovcem.

„Díky velmi intenzivní práci lesníků, kteří pečlivě vyhledávají napadené stromy a zajišťují jejich včasnou těžbu, se nám daří zmírňovat dopady přemnožení kůrovce a ochránit tak ostatní zdravé stromy v lese. Bez těchto opatření by dnes lesy byly v daleko horším stavu, než jak je vidíme dnes,“ uzavírá jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Petr Skočdopole

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. hospodaří v lesích v Jeseníkách, na Mohelnicku, Hostýnských Vrších, Kroměřížsku a v okolí Velehradu, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a dalších spřízněných církevních institucích. Celkově pečují o lesy s výměrou více než 42 tisíc hektarů.

Zdroj: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_jackf