Lesnická výzva upozorňuje na přírodní katastrofu nebývalých rozměrů

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot.
Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření. Lesníci jsou odhodláni s kalamitou bojovat. Pro efektivní boj je ale nezbytně nutná adekvátní podpora boje s kůrovcovou kalamitou a adaptačních opatření na klimatické změny a výkyvy i podpora obnovy lesů v zasažených oblastech.

Signatáři Lesnické výzvy reprezentují vlastníky nebo správce více než 75 % rozlohy českých lesů. Výzvu dále podporují subjekty zastupující přes 60 % kapacit v oblasti těžby dříví a pěstebních činností, většinu kapacit zpracování dříví v ČR a zhruba 70 % produkce sazenic lesních dřevin. Mezi signatáře Lesnické výzvy patří také nejvýznamnější zaměstnavatelé v lesnicko-dřevařském sektoru, nejpočetnější odborová organizace i největší lesnická stavovská organizace nebo lesnické školy a další profesní organizace a další subjekty s vztahem k lesům.

Lesnická výzva shrnuje současnou situaci v lesích, upozorňuje na možné následky a naznačuje cesty ke snížení negativních dopadů jedné z nejhorších přírodních katastrof, které Českou republiku postihly. Výzva je určena politické reprezentaci, ale i široké veřejnosti, protože rozsah problému již překročil oblast lesnicko-dřevařského sektoru a stala se z něj celospolečenská hrozba.
Lesnická výzva je iniciována členy CZECH FOREST think tank a byla diskutována s širokým spektrem lesnicko dřevařských profesních organizací a subjektů, z nichž většina uplatnila své připomínky a deklarovala vůli se k Lesnické výzvě připojit.

Podrobné informace, aktuální seznam signatářů i návod, jak se k výzvě připojit, najdete zde: http://www.lesnickavyzva.cz/

Zdroj: http://www.lesnickavyzva.cz/

Foto kůrovcové kalamity na Bruntálsku, archiv Les aktuálně