Lesní podnik ve Křtinách vysadí půl milionu stromů

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny zahájil po skončení zimní sezóny jedno z nejrozsáhlejších zalesňování posledních let. Důvodem je kůrovcová těžba. Lesníci společně se studenty mateřské Mendelovy univerzity v Brně chtějí na jaře do konce dubna vysadit asi půl milionu sazenic na ploše 72 hektarů. Za celý letošní rok to bude 800 tisíc sazenic na ploše 104 hektarů. Uměle osázená plocha v posledních letech roste, loni to bylo 46 hektarů a o rok dříve jen 30. Změny souvisí s klimatickou změnou.

„Zatímco v minulých letech byla větší část obnovy lesa přirozená, v současné době převažuje už umělá, což samozřejmě vede i k vyšším nákladům,“ uvedl ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška. Lesníci využívají z části sazenic z vlastních školek, zbytek ale musí nakoupit. Náklady na jeden vysazený strom včetně lidské práce a transportu vyjdou zhruba na 14 korun. Výsadba začala v polovině března a skončí patrně koncem dubna.

„Vysazujeme zejména listnaté stromy jako dub, aby byly lesy do budoucna odolnější. Celkem je to letos 16 druhů dřevin,“ uvedl Vrška, podle kterého jsou současné nízké teploty spíše pozitivem. Sazenice neraší tak rychle a neosychají. Ideální teploty jsou kolem dvou stupňů ráno a sedm odpoledne. Lesníci by si ale přáli na některých stanovištích více vláhy. Deficit se projevuje zejména poblíž Brna. Relativní dostatek vláhy je naopak v polesí Habrůvka. Vláha je nutná k tomu, aby se sazenice lépe uchytily.

S vysazováním nových stromů pomáhají lesníků také studenti MENDELU, kteří mají aktuálně přerušenou kontaktní výuku. V lesích je jich kolem 15. Pomáhají ve školkách při vyzvedávání sazenic a při třídění. Část stromy také přímo sází v lese.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_julietphotography