Kampaň Místo pro přírodu letos pomohla i vážkám

Jak souvisí Rok vážek s kampaní Místo pro přírodu? Obojí vyhlásil Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu se do vlastnictví ČSOP vykupují cenné přírodní lokality. O ty pak ochránci přírody pečují. Během končícího Roku vážek se povedlo vykoupit tři nádherné mokřadní lokality! Na čtyřech dříve vykoupených mokřadech proběhla či byla zahájena revitalizace. Na šesti se uskutečnil průzkum výskytu vážek. Podpořte, prosím, Místo pro přírodu!

Co u nás ohrožuje vážky i další mokřadní druhy rostlin a živočichů nejvíce? Úbytek vhodných míst k jejich životu. Vysýchání krajiny, zástavba, ale leckdy třeba i neuvážené zalesňování či výstavba velkých vodních nádrží. Většina vážek ke svému životu potřebuje mělké vodní plochy – tůně, prameniště, přirozené potůčky, pozvolné břehy rybníků. A taková místa zachraňuje kampaň Místo pro přírodu!

Cílem kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz) je vykupovat přírodně zajímavé pozemky a trvale je chránit a udržovat. V současné době Český svaz ochránců přírody vlastní již 45 míst pro přírodu. Zhruba polovina z nich (23) jsou místa vhodná pro život a rozmnožování vážek. Tři přibyly letos – bývalé odkaliště rudných dolů Jívka na Broumovsku, Bradáčovské mokřady na Podblanicku a botanicky velmi cenný mokřad Kamenný Dvůr u Kynšperku nad Ohří.

Foto: šidélko kopovité, larva , autor Martin Waldhauser

Na třech místech pro přírodu byly podmínky pro (nejen) vážky během letošního roku ještě zlepšeny vybudováním tůní. Soustava několika tůní spolu s revitalizací drobného vodního toku se uskutečnila na lokalitě V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou, tři mělké tůně jsou nově i na jihočeském rašeliništi Čtyřicítka. V Sedmihorských mokřadech v Českém ráji se v srpnu rozběhla rozsáhlá revitalizace v minulosti odvodněného území. V těchto dnech začíná obnova tůní na již zmíněné Jivce.

Průzkumy, které v rámci Roku vážek proběhly na šesti vykoupených lokalitách, odhalily řadu zajímavostí. Třeba objev vzácné klínatky rohaté v Jindřišském údolí či celoevropsky chráněné vážky jasnoskvrnné na Chvojnově u Jihlavy. V Jinošovském údolí u Vlašimi bylo pozorováno 27 druhů vážek, což je více než třetina celkového druhového bohatství v ČR. V bývalé cihelně Chmeliště na Kutnohorsku bylo zjištěno hned šest z osmi u nás žijících druhů šídlatek…

Foto: vážka rudá, autor Jan Moravec

I vy můžete podpořit záchranu dalších mokřadů. Například zakoupením speciálního dárkového certifikátu „Daruj kousek mokřadu“ s krásnou fotografií šídel. Třeba jako vánoční dárek na poslední chvíli, ale i k jakékoli jiné příležitosti. Tento i další dárkové certifikáty na podporu naší přírody naleznete na https://daruj.obchudekcsop.cz. Místo pro přírodu můžete kdykoliv podpořit i darem na účet č. 9999922/0800.

Z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu jsou hrazeny pouze vlastní výkupy přírodně cenných pozemků. Následná údržba pozemků či výzkum jsou hrazeny z jiných finančních zdrojů. Konkrétně aktivity uvedené výše byly podpořeny Nadačním fondem Veolia, značkou Finish, Nadací Ivana Dejmala, Lesy České republiky, grantem Ministerstva životního prostředí, Operačním programem Životní prostředí a grantem z Norských fondů.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Úvodní foto: klínatka rohatá, autor Martin Waldhauser