Kalamitní situace v lesích se prohlubuje

V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu o stavu lesů v České republice. 

Těžba dřeva ve výši 25,7 mil. m3 byla ze zcela převažující části tvořena nahodilou těžbou. „Samotná nahodilá těžba ve výši 23 milionů kubíků dřeva byla v loňském roce vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce. Příčinou je kombinace několika faktorů, mezi nejvýznamnější patří velké sucho a napadení stromů hmyzími škůdci,“ říká Jiří Hrbek z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Z dřevin se nejvíce těžil smrk (87,2 %), dále pak borovice (4,4 %) a buk (2,5 %). Těžba listnatých dřevin zaujímala necelých 6 % z celkového objemu.

Velké objemy vytěženého dřeva byly v Kraji Vysočina (3,8 mil. m3) a kraji Jihočeském (3,4 mil. m3), Olomouckém (3,4 mil. m3), Moravskoslezském (3,0 mil. m3). Nejvíce postižena kalamitou byla a je Morava, ale situace se výrazně zhoršila i na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Nejvyšší hodnoty těžby dřeva v historii ČR (tis. m3 b. k.)

Rok Těžba dřeva
celkem v tom z toho nahodilá těžba dřeva na 1 ha lesních pozemků
(m3 b. k./ha)
jehličnaté dřeviny listnaté dřeviny
2018 25 689 24 213 1 476 23 013 9,61
2017 19 387 17 735 1 652 11 743 7,26
2007 18 508 17 278 1 230 14 885 6,98
2006 17 678 16 118 1 560 8 027 6,67
2016 17 617 15 924 1 693 9 399 6,60

Umělé zalesňování proběhlo na ploše 21,2 tisíc hektarů, oproti minulému roku došlo k navýšení o 6,4 %. Zvýšil se podíl listnatých dřevin (44,7 %), což souvisí se zmíněnou kalamitou a měnícím se přístupem v rámci lesnického hospodaření. Stále nejvíce se však zalesňuje smrkem (36,8 %), dále bukem (22,4 %) a dubem (14,1 %). Při zalesňování se spotřebovalo 133,2 milionů sazenic, z toho podíl listnáčů činil 55,9 %.
Plocha lesních pozemků mírně vzrostla a ke konci roku 2018 lesy zabíraly 2 673 392 hektarů.

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2018: https://www.czso.cz/csu/czso/lesnictvi-2018

Podle TZ Českého statistického úřadu, red.

Foto kalamitních holin v Karlovicích (Moravskoslezský kraj), archiv redakce Les aktuálně