Jarní obnova lesa nekončí. Sazenic je dostatek

Přestože je situace v lesním hospodářství kritická, na mnoha místech vidíme velkou snahu a úsilí v těžebních i pěstebních pracích, jež generují obnovené kultury. „Ti, co nedají na dezinformace a osloví producenty sadebního materiálu, zjistí, že lesní školky mají stále dostatek sazenic, které je možné na obnovu lesa použít,“ informuje Sdružení lesních školkařů ČR. 

„Na rozdíl od roku 2018 začaly letos výsadby již na začátku března a dle dlouhodobé předpovědi počasí předpokládáme, že i duben bude pro obnovu lesa příznivý. I když pracovních sil v našem oboru nepřibývá, díky delší době vhodné pro realizaci výsadeb je možné obnovit více holin a alespoň zmírnit nepříznivý trend jejich bilance,“ uvádí na svých stránkách Sdružení lesních školkařů.

K umělé obnově lesa je bezpochyby nutné mít také sadební materiál. Především z důvodu změn v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Ministerstvem zemědělství a bezodkladného účinku vyhlášky č. 298/2018 Sb., se na přelomu roku opět změnila struktura poptávky po sadebním materiálu. I tak je ale ve školkách stále dostatek kvalitního sadebního materiálu, kterým je možné holiny osázet. Ti, co mají skutečný zájem obnovit porosty, musí oslovit školkaře a hledat společné řešení. Dá se určitě vždy najít. I to, že se po domluvě vykrytí části objednávky odloží na podzimní sezonu, je řešením pro obě strany.

„Snahou producentů sadebního materiálu je včas vyzvednout a vhodně uskladnit co nejvíce napěstovné sadby. Aby to vše ale nepostrádalo smysl, je nutné tyto výpěstky využít při obnově lesa, jinak se budou v květnu likvidovat obdobně jako v předchozích dvou letech,“ upozorňují školkaři.

Zdroj: Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Ilustrační foto: Archiv redakce Les aktuálně