Také pražské lesy loni trápilo sucho a nevyhnul se jim ani kůrovec

Sucho, kůrovec, vítr i dřevokazné houby. To jsou některé z překážek lesníků, se kterými se během své práce snaží vypořádat, aby vypěstovali kvalitní a zdravé lesy. Ani těm pražským se v loňském roce škodliví činitelé nevyhnuli. Na zaměstnance Lesů hlavního města Prahy tak čekalo odstraňování nemocných a poškozených stromů nejen kvůli samotnému zdraví lesních porostů, ale také pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, kteří lesy hlavního města vyhledávají k rekreaci.

„V loňském roce jsme tak museli z pražských lesů odebrat necelých 5 000 metrů krychlových dřeva. Podle příčiny nahodilé těžby se pak jednalo o 2 630 metrů krychlových kůrovcové dřevní hmoty, 1 457 kubíků souší z nedostatku vody a 275 metrů krychlových poškozené dřevní hmoty vlivem větru. Kromě těchto nejzávažnějších škodlivých činitelů v lesích jsme zaznamenali také poškození některých smrků dřevokaznou houbou václavkou smrkovou,“ informují Lesy hlavního města Prahy.

Sucho, se kterým se česká krajina potýká již řadu let, se v roce 2018 výrazněji projevilo i v pražských lesích. Lesníci se zaměřili na zvýšenou kontrolu stromů v okolí turistických tras, lesních cest a dětských hřišť, aby souše neohrozily bezpečnost návštěvníků. Důsledkem sucha a teplých dnů během jara a léta bylo také přemnožení kůrovce, který trápí celou republiku a nevyhnul se ani pražským lesům. Lesníci proto věnovali mnoho úsilí prevenci, tedy vyhledávání napadených stromů. Souše z lesních porostů odstraňovali co nejdříve, aby zabránili kůrovci v jeho dalším rozšiřování. Oproti loňskému roku navýšili počty instalovaných lapačů na 98 kusů a rovněž zvýšili počet lapáků.

Lapače na kůrovce jsou umístěny na pasekách spolu s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze které se už nedostanou ven. Lesníci tyto nápadné černé krabice pravidelně kontrolovali a kůrovce odstraňovali. Oproti tomu lapák je pokácený strom položený v lese a zakrytý větvemi, aby rychle nevysychal a mohl se stát atraktivní hostinou pro kůrovce. Pracovníci poté v lese s pomocí mechanických odkorňovačů napadený lapák zbavili kůry, nebo jej z lesa odvezli k odkornění. Tímto způsobem z celkového množství kůrovcového dříví mechanicky asanovali přes 1 221 metrů krychlových. V obou případech byla výsledkem likvidace příznivého prostředí pro vývoj brouka a jeho larvy a vajíčka uhynuly.

Zdroj: Lesy hlavního města Prahy

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_wjarek