Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil na Karvinsku další dvě lokality, které budou ponechány přírodě – tři hektary lužního lesa v oblasti zvané Předevsí a bývalou pískovnu u Dolní Lutyně. Výkupy byly realizovány v rámci kampaně Místo pro přírodu díky desítkám dárců stejnojmenné veřejné sbírky a za výrazné finanční podpory NF Veolia.

Lužní porosty podél řeky Olše (Olzy) mezi Českým Těšínem a Karvinou jsou v hledáčku ochránců přírody z Pozemkového spolku Cieszynianka již od roku 2019, kdy zde proběhl podrobný entomologický výzkum, díky kterému byla na lokalitě objevena řada vzácných druhů brouků.

„Pro jejich zachování je nejdůležitější zde nekácet, ponechat staré stromy i co největší množství stojícího i ležícího mrtvého dřeva. A to lze nejlépe zajistit z pozice vlastníka. Proto když se v loňském roce objevila možnost koupit zde téměř souvislé tři hektary porostu se spoustou starých vrb a topolů, považovali jsme to za velkou příležitost. A jsme moc rádi, že se výkup zdařil.“ říká Michal Reczek z Pozemkového spolku Cieszynianka.

Foto: lužní les Předevsí, pískovna, autor Jan Moravec

Přímo v tomto lesíku byly při průzkumu objeveny čtyři druhy vzácných brouků, v blízkém okolí dalších sedm. Lokalita je významná i pro ptáky.

Lokalita, zvaná podle starého pomístního jména této oblasti Předevsí, je již druhou podobnou ve vlastnictví ČSOP a v péči místního pozemkového spolku; už od roku 2008 je další „soukromou rezervací“ v regionu lužní les V Lyngu u Dětmarovic.

Druhé nové Místo pro přírodu leží na východním okraji Dolní Lutyně. Téměř tříhektarová prohlubeň vznikla v minulosti těžbou písku, později zde byl sad. Dnes je na části plochy tůň, na části divočina tvořená starými listnatými a ovocnými stromy, včetně vzácnějších druhů dřevin, jako jsou jilmy.

Foto: Lutyňská pískovna, autor Jan Moravec

„Místo vytváří ideální podmínky pro hnízdění bezpočtu zpěvných ptáků, nabízí širokou potravní nabídku, kterou využívají i migrující druhy, “ vysvětluje Michal Reczek. „Vodní plocha poskytuje útočiště a místo pro rozmnožování obojživelníkům. Velké množství starých stromů a mrtvého dřeva dává předpoklad pro výskyt zajímavých druhů hmyzu.“

„Pro zdravou krajinu, pro zachování bohatství našich druhů rostlin a živočichů je důležitá rozmanitost krajiny. Nestačí chránit několik málo vybraných nejcennějších lokalit, je důležité zajistit, aby různě po krajině byly různorodé ostrůvky tu křovin, tu mokřadů, tu květnatých luk, tu divočiny, kde mohou i dosud běžnější druhy přežívat a šířit se zpět do zemědělské nebo urbanizované krajiny.

Právě o to se Český svaz ochránců přírody snaží a kampaň Místo pro přírodu je mu v tom velkým pomocníkem. V těchto ostrůvcích žijí například predátoři, pomáhající pak zemědělcům v boji s nejrůznějšími škůdci bez nutnosti používání chemie,“ doplňuje Jan Moravec z ústředí Českého svazu ochránců přírody.

Foto: Lutyňská pískovna, autor Jan Moravec

S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond na podobných projektech již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Záchrana mokřadních lokalit a péče o ně má velký smysl a my se na nich rádi podílíme. Na tyto účely jsme doposud věnovali téměř 6 milionů korun.“

Úvodní foto: Lutyňská pískovna, autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody