Dvě miliardy jako kompenzace za sucho a mráz

Dvě miliardy na kompenzaci za loňské sucho, 208 milionů korun za jarní mrazy a 141 milionů na budování závlah, které mají zemědělcům pomoci lépe se vypořádat se suchem. Tyto prostředky vláda schválila Ministerstvu zemědělství (MZe). Část peněz půjde z rozpočtu MZe, zbytek pokryje vládní rozpočtová rezerva a úspory v ostatních resortech. Kompenzace se týká také lesních školek, které kvůli jarním mrazům utrpěly nemalé ztráty. 

„Výše kompenzací je schválená již delší dobu, doposud ale nebylo jasné, odkud přesně peníze půjdou.Co se týče kompenzací za mrazy pěstitelům ovoce a lesním školkařům, finance zajistíme z rozpočtu a nespotřebovaných výdajů Ministerstva. Peníze na odškodnění za sucho půjdou z velké části z vládní rozpočtové rezervy, zbytek pokryjí úspory v některých resortech, včetně našeho,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Konkrétně půjde na kompenzace za mrazy 151 milionů korun přímo z rozpočtu MZe, dalších 57 milionů z nároků nespotřebovaných výdajů MZe. Dvě miliardy na sucho pokryje z poloviny vládní rozpočtová rezerva, zbytek úspory v rámci některých resortů. MZe uvolní na odškodnění za sucho z vlastního rozpočtu 215 milionů korun.

Na kompenzaci za jarní mrazy mají nárok ovocnáři a lesní školkaři, kteří utrpěli ztráty převyšující 30 procent obvyklých tržeb v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo za průměr posledních pěti let, do kterých se ale nezapočítá nejvyšší a nejnižší roční produkce. Na základě požadavku Ovocnářské unie ČR byla pro ovocnáře připravena i zjednodušená varianta, a to dotační podprogram v režimu de minimis.

Pro úhradu škod způsobených suchem v roce 2017 nejvíce postiženým zemědělským podnikům by bylo zapotřebí zhruba 4 miliard korun. Vzhledem k aktuálním možnostem státního rozpočtu odpovídá reálný požadavek na kompenzace 2 miliardám korun. Pro odškodnění za sucho pro zemědělské podniky platí obdobná pravidla jako v případě jarních mrazů, tedy ztráty musí převýšit 30 procent obvyklých tržeb v posledních třech letech.

Vláda dnes schválila také posílení dotačního programu na budování závlah, a to o 141 milionů korun. Tento dotační program, spuštěný v loňském roce, je zaměřený na podporu investic do agropotravinářského komplexu, které pomohou zamezit snížení výnosů plodin v obdobích sucha. V dlouhodobém horizontu tyto investice mohou výrazným způsobem předcházet a omezit další potřeby kompenzaci škod způsobených právě suchem. S ohledem na objem požadovaných prostředků z žádostí přijatých již v roce 2017 bylo nutné rozpočet posílit.

Podle TZ Ministerstva zemědělství, red.

Ilustrační foto: archiv redakce