Dnes si připomínáme Světový den mokřadů

Na 2. únor každoročně připadá Světový den mokřadů. Připomíná, proč je potřeba slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, slepá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště chránit.

Tato mimořádně cenná místa totiž zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, zajišťují výnosy v zemědělství a v neposlední řadě jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Česká republika je střechou Evropy – u nás většina řek a potoků pramení a odtéká do sousedních států. Zadržet tuto vodu v krajině je úkol, ke kterému se hlásí i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), odborná státní instituce, která pečuje o chráněná území a ohrožené druhy.

„Právě díky podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se daří udržovat a obnovovat zamokřená území. Ta fungují jako houba, když prší a vody je dost, tak ji nasají a zadrží. V období beze srážek vodu pomalu uvolňují a umožňují tak přežití rostlinám a živočichům, které vlhké prostředí potřebují k životu. V posledních letech jsme podpořili stovky projektů na obnovu a údržbu mokřadů,“ říká František Pelc, ředitel AOPK ČR a dodal: „Doufáme, že letošní zima pomůže obnovit zásoby vody, ale podstatná je právě struktura naší krajiny, aby voda hned neodtekla.“

Zdrojem financí jsou krajinotvorné programy, jako je Program péče o krajinu či Program obnovy přirozených funkcí krajiny, které AOPK ČR spravuje. Pomáhá i evropský Operační program Životní prostředí [3] – od roku 2014 byly už schváleny projekty za téměř půl miliardy korun.

Několik úspěšných projektů najdete na: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/svetovy-den-mokradu-kde-je-voda-tam-je-zivot/

Poznámky:

[1] Dne 2. 2. 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Tuto událost připomíná Světový den mokřadů, který připadá právě na 2. února. Česká republika zařadila do seznamu Ramsarské úmluvy celkem 14 lokalit (http://mokrady.ochranaprirody.cz/o-mokradech-mokrady-mezinarodniho-vyznamu-v-ceske-republice/).

[2] Údaje o více než dvou tisících mokřadů v České republice jsou zahrnuty v databázi, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Databázi najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz/

[3] Informace o dotačních programech pro ochranu přírody – http://www.dotace.nature.cz/, Operační program Životní prostředí – http://www.opzp.cz/.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny 

Ilustrační foto: Lužní les, jižní Morava, 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_petrle