Tag Archives: mokřady

Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky.

Krkonošské mokřady jsou unikátní a důležité nejen pro českou přírodu

Mokřady jsou unikátní ekosystémy. Ty krkonošské jsou obzvláště cenné. V původním bezlesí Krkonoš se nachází vrchovištní (subarktická) rašeliniště, která jsou výjimečným ekosystémem v rámci střední Evropy. Všechna jsou součástí Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše, tedy evropské soustavy NATURA 2000, s výskytem řady chráněných druhů a pro evropskou přírodu klíčových přírodních stanovišť.

Vědci zkoušejí podpořit biodiverzitu v mokřadech pomocí poloparazitických rostlin

Zabránit šíření invazních rostlin v cenných mokřadních biotopech zkouší v rámci společného projektu vědci z Mendelovy univerzity v Brně a Masarykovy univerzity. Odborníci vytipovali dvě lokality na Břeclavsku, které se potýkají s porosty invazních rostlin zlatobýlu kanadského, zlatobýlu obrovského a astřičky kopinaté. Kvůli jejich masivnímu šíření se z lučních mokřadů vytrácejí původní vzácné druhy rostlin i živočichů. Pomoci by podle odborníků mohl přísev poloparazitických rostlin.

Tůní není nikdy dost, nové vznikly v údolí Hloučely

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu finančně, dá se udělat mnohé. Aktuálně díky takovéto příznivé kombinaci vznikla soustava různě velkých tůní v údolí Hloučely na Prostějovsku. Podepsáni pod ní jsou Pozemkový spolek Mokřady a Nadační fond Veolia.

Na Jihlavsku byla nalezena mezinárodně chráněná vážka jasnoskvrnná na mokřadu v péči ochránců přírody

Mokřadní lokalita u obce Dušejov na Jihlavsku se může nyní pyšnit potvrzeným výskytem cenných druhů vážek a dalších zajímavých organismů. O území se dlouhodobě starají ochránci přírody s cílem zachování mokřadů a cenných rašelinišť. Výskyt specializovaných druhů vážek na prameniště, rašeliniště a čisté štěrkové potoky dává zpětnou vazbu, že vynaložené úsilí do péče přináší výsledky. Mezi zaznamenanými druhy je i vážka jasnoskvrnná, druh chráněný v evropské síti chráněných území Natura 2000. Toto je hezký dárek k letošnímu vyhlášenému roku vážek.