ČSOP vykoupil lokalitu vzácné ladoňky karpatské; je to již 50. Místo pro přírodu

Lokalitu s bohatým výskytem silně ohrožené ladoňky karpatské a dalších hájových bylin nedaleko Lipníku nad Bečvou vykoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). Díky dárcům stejnojmenné veřejné sbírky se tak stráň zvaná Podhůra stává další „soukromou rezervací“. Jde již o 50. lokalitu vykoupenou z finančních prostředků Místa pro přírodu.

Lokalita Podhůra leží na levém břehu bezejmenné strouhy zhruba dva kilometry jižně od Lipníku nad Bečvou. Nevysoký strmý svah je oficiálně veden jako louka a zahrada, ve skutečnosti se na něm dnes nachází malý lesík, složený z pestré směsi listnatých dřevin; jen tu a tam lze dosud najít mohutnou starou třešeň.

Místo je zajímavé zejména časně zjara, kdy rozkvétá koberci pestrobarevných květin. Nejvzácnější z nich jsou světle modré hvězdičky ladoňky karpatské, nechybí ale ani žluté křivatce a prvosenky, bílé sasanky a zapalice či převážně fialové dymnivky.

Pozemkový spolek Pobečví při místní organizaci ČSOP v Lipníku nad Bečvou pečuje o lokalitu již 30 let. Nyní se podařilo její polovinu (0,14 ha) díky finančním prostředkům veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupit do vlastnictví ČSOP a zajistit jí tak trvalou ochranu.

Ladoňka karpatská je zhruba 15 cm vysoká cibulovina s hrozny bledě modrých květů. Kvete obvykle na přelomu března a dubna. U nás se vyskytuje pouze v Pobečví a středním Pomoraví. Je zákonem chráněná. Na Podhůře ji lze nalézt stovky trsů.

Podpořit záchranu dalších přírodně cenných pozemků je možno prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet číslo 9999922/0800).

Ilustrační foto: ladoňka karpatská na lokalitě Podhůra, autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody