Časté dotazy v souvislosti s monitoringem Aujeszkyho choroby u divokých prasat

V souvislosti se zavedením monitoringu Aujeszkyho choroby u divokých prasat se dostává Státní veterinární správa ČR řadu dotazů. Monitoring je zaveden na základě úpravy metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. Státní správa myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností by s těmito informacemi měla seznámit všechny uživatele honiteb ve své působnosti. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

1.  Musí být na objednávce laboratorního vyšetření uveden lovec?
Nemusí, může zde být uveden i uživatel honitby.
2.  Kdo podává žádost o proplacení zástřelného a kde se odevzdává?
Žádost podává vždy pouze lovec (fyzická osoba) na Krajskou veterinární správu (KVS), nikoliv na Státní veterinární ústav.
3.  Kam se odevzdávají odebrané vzorky? Přímo do SVÚ nebo na inspektorát?
Na místo pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce nebo na KVS.
 
4.  Jaké číslo účtu se udává na žádost o proplacení?
Číslo účtu si stanoví sám žadatel o zástřelné, SVS neověřuje majitele účtu.
 
5.  Kdo a kam odevzdává vzorek, pokud jde ulovený kus do zvěřinového závodu? 
Vzorek odevzdává lovec nebo si dohodne odevzdání vzorku s personálem zvěřinového závodu.
6.  Je monitoring povinný?
Ano, monitoring je zahrnut mezi povinné úkony Metodiky kontroly zdraví  zvířat. Za odevzdaný vzorek má lovec nárok na zástřelné ve výši 1000 Kč. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odevzdané vzorky odebrané v zamořené oblasti africkým morem  prasat (okres Zlín) a v zóně s intenzivním odlovem (části krajů: Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský).
Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_budabar