Africký mor prasat – výzva pro evropské myslivce

Českomoravská myslivecká jednota a Státní veterinární správa České republiky informují o nebezpečí v podobě afrického moru prasat. Na toto téma se nedávno konal v Bruselu workshop „Příprava evropských myslivců na Africký mor prasat“ (AMP), který zorganizovala FACE  (The European Federation of Associations for Hunting and Conservation) ve spolupráci s CIC (Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře). AMP je vysoce nakažlivé onemocnění se 100 % letalitou u domácích a divokých prasat, které se dokáže velmi rychle šířit. 

Aktuální situaci v Pobaltí vystihla Linda Dombrovska, zástupkyně Litevské lovecké asociace: „Od roku 2014, kdy zasáhl Litvu AMP, se kompletně změnily všechny aspekty lovu: AMP ovlivnil naše tradice, náš přístup k managementu zvěře, chování zvěře a přinesl různé ekonomické dopady.“ Africký mor se zde šíří od roku 2014.

V lednu roku 2014 se objevil první kus nakažený AMP v Lotyšsku, v únoru téhož roku v Polsku, v červnu v Litvě a v září v Estonsku. Zdroj nákazy pochází z Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Nedávný výzkum poukazuje na možné šíření do dalších zemí. V ohrožení je sestupně od největšího po nejmenší riziko označováno Slovensko, Rumunsko, Finsko, Česko a Německo. Evropský úřad pro bezpečnost potravin již v minulosti navrhl přístupy, jak řešit otázku šíření AMP, ovšem zástupci FACE a CIC si jsou vědomi toho, že u AMP nemůže fungovat pouze jedna strategie.

Například někteří členové FACE již vznesli obavy z toho, jak zákonodárci interpretují a implementují doporučení o způsobech lovu, likvidaci kadaveru, financování preventivních opatření a komunikují se subjekty, kterých se AMP týká. Francesco Berlingieri z Evropské komise k tomu uvedl: „Regionální opatření byly zavedeny v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku. Musíme zůstat ostražití a členské státy musí pokračovat ve spolupráci s myslivci a dalšími zúčastněnými stranami za účelem zajištění vysokého úrovně znalosti a připravenosti v členských státech. S ohledem na lov musíme zajistit použití těch nejefektivnějších managementových strategií.“

„Potenciální hrozbu v podobě AMP jsme zaregistrovali před 4 lety a začali jsme připravovat myslivce z celé Evropy, zejména ze Střední a Východní Evropy ve spolupráci s OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat). Ve spolupráci s OIE se nám podařilo zajistit nezbytné financování z Evropské komise pro realizaci těchto opatření. Je nejvyšší čas připravit myslivce ve spolupráci s FACE na monitoring a kontrolu nemoci ve spolupráci s OIE,“ konstatoval George Aman, prezident CIC, reprezentující více než 30 miliónů myslivců z celého světa.

Zdroj: http://www.cmmj.cz

Bližší informace o africkém moru prasat jsou ke stažení na stránkách Státní veterinární správy ČR: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/

Ilustrační foto: 123 RF   Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_dennisvdwater