Do konce září je možné žádat o dotace na reprodukční materiál lesních dřevin

Poslední zářijový den bude ukončeno přijímání žádostí o dotace pro rok 2017 v souladu s příslušným zákonem (§ 2j zákona č. 149/2003 Sb.), který stanovuje podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018.

Jedná se o následující předměty dotace:
– podpora genových základen
– podpora zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu:
   a) podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu
   b) podpora semenných sadů a směsí klonů
Žádost je třeba zaslat pověřené osobě, tedy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) – formulář žádosti o dotaci
Podrobnosti o činnosti ÚHÚL v oblasti reprodukčního materálu lesních dřevin a další potřebné informace naleznete zde.
 Ilustrační foto: Genová základna č. 160-3, Hofwald, LČR LS Janovice, foto Jiří Čáp, VÚLHM