Senát vyzval vládu k okamžitému jednání. V ohrožení je milion hektarů lesů

Senát na své plenární schůzi 13. června jednomyslně podpořil petici Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Senátoři zároveň ve svých vystoupeních velmi otevřeně kritizovali vládu za její dosavadní přístup k záchraně lesů v České republice, kdy reálně hrozí, že vlivem klimatických změn a kůrovcové kalamity zmizí v roce 2019 až milion hektarů lesa. Vyplývá to z tiskové zprávy SVOL.

Petice, kterou podepsalo 16 543 občanů, varuje, že v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací, a vyzývá vládu a Parlament ke skutečné, efektivní a rychlé pomoci majitelům lesů.

Podle informací SVOL Senát označil petici za důvodnou a uložil vládě a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky, které by vlastníkům lesů pomohly současnou mimořádnou situaci v českých lesích zvládnout. Skutečné páky na to, aby vláda konečně konala a lesy zachránila, však podle SVOL Senát ani veřejnost – kromě neustálého tlaku, nemají.

„Petice byla v listopadu loňského roku předána také do Poslanecké sněmovny, ale navzdory přijatému usnesení neučinila vláda žádné zásadní kroky, které by situaci významně pomohly řešit. Dosavadní opatření jsou sice vítanými, ale nesmělými krůčky. O tom, jakou vážnost přikládá hrozící ztrátě až jednoho miliónu hektarů lesů v České republice naše vláda, leccos napovídá fakt, že z pozvaných ministrů a ministryň dotčených ministerstev se jednání pléna Senátu nikdo nezúčastnil a vyslali za sebe náhradníky, většinou ředitele odborů,“ uvádí SVOL.

Co řekli senátoři:

Senátor Miloš Vystrčil v rozpravě označil za naprosto tristní přístup státu, který v době hrozící kalamity „vysál“ z Lesů ČR miliardy korun namísto toho, aby je ponechal lesům na boj s kůrovcem a nyní má problém peníze na záchranu lesů uvolnit. „Opravdu chce stát ty lesy zachránit, nebo potřebuje, aby ztratily svoji hodnotu a daly se částečně někým koupit? Já prostě ten pocit, že je chce zachránit, nemám. Kdyby je chtěl zachránit, tak by se musel chovat úplně jinak, než se chová. Jsem přesvědčen, že jestli se tady stát nevzpamatuje, nepoužije všechny nástroje k tomu, aby zachránil své lesy, tím zachránil i soukromé lesy, tak se z toho nevyhrabeme a dopadne to tak, že tady budeme bez lesů. Minimálně nějakou dobu. A to je přece věc, kterou bychom jako odpovědní hospodáři, ti, co mají děti a vnuky, připustit opravdu neměli.“

V závěru pak vyzval všechny senátory k tlaku na vládu a odpovědné činitele: „Pokud to ti, co mají v rukách skutečnou moc, nevezmou za své, nic nezměníme. Jediné, co můžeme udělat, a to se snažíme maximálně, je tlačit ze své pozice horní komory na vládu a na odpovědné činitele, aby se konečně přestali schovávat a začali ten problém reálně řešit, se všemi pro a proti, které to bude znamenat. Protože kroky, které bude potřeba učinit, nebudou vždycky kroky příjemnými. Bude to někoho bolet. Ale jiné možnosti nemáme, pokud chceme skutečně naše přírodní bohatství zachovat.“

Na liknavost státu a nezájem vedoucích představitelů ministerstev o řešení problému poukázal rovněž senátor Zbyněk Linhart: „Už vloni jsme tento problém na našem výboru řešili. Snažili jsme se to téma otevřít za účasti náměstků nebo ministrů. Ale zatím jsme slyšeli jenom sliby. Soukromí vlastníci ale potřebují ty peníze co nejdřív.“ Ve svém vystoupení také odsoudil podceňování situace v národních parcích, ohrožení okolních lesů a zamlžování faktů: „Proč si lžeme, když v době, kdy ministr říkal, že v národních parcích je situace v pořádku, tak NP České Švýcarsko vyhlašoval kalamitní stav?“  

V podobném duchu se vyjádřil i senátor Jan Horník: „My budeme tak dlouho vymýšlet až mezi tím kůrovec napadne úplně všechno a nebudeme mít vodu, protože naše lesy ji nebudou schopny zachytit. Mně vadí, že tato vláda se k tomu nepostavila čelem, že po dva dny sem nepřišel zodpovědný ministr, který to má na starosti.“

Na závěr jednání podpořili návrh na usnesení všichni přítomní senátoři beze změn.

Senát ve svém usnesení důrazně připomíná, že stát nemůže využívat výsledky hospodaření ve státních lesích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje jejich odpovědnou správu a ochranu. Upozorňuje, že současná situace v českých lesích vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření, zejména v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, v oblasti možného nasazení všech dostupných pracovních sil a prostředků, v oblasti přijímání rychlých změn zákonných a podzákonných norem a v oblasti činnosti orgánů státní správy ve prospěch vlastníků lesů. Dále žádá o součinnost vládu a pomoc všech resortů a zároveň žádá vládu, aby při realizaci těchto mimořádných kroků a opatření postupovala koordinovaně a ve spolupráci s vlastníky obecních, církevních a soukromých lesů. Senát žádá Ministerstvo zemědělství a státní podniky Lesy ČR o předložení návrhu způsobu výkup dřevní hmoty od drobných vlastníků lesů, který zohlední stávající situaci na trhu. Doporučuje uvolnit minimální částku 3 miliardy korun na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a vyčlenit ve státním rozpočtu na rok 2020 na obnovu lesů 5 až 7 miliard korun. Senát podporuje přijetí novely zákona o lesích, která upraví odpovědnost vlastníků lesů za škody návštěvníkům, změnu dosavadního mysliveckého plánování a zahájení přípravy návrhu novely zákona o myslivosti za účelem snížení vysokých stavů zvěře a škod, které působí na lesních porostech.

Senát doporučuje v současné kalamitní situaci zrušit výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví, kdy lhůty a odvolání soutěžitelů ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených oblastech a doporučuje rovněž neprodleně zahájit diskuzi o reformě státní správy lesů a správy malolesů.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_habrda