Zprávy o lese ve svěžím jarním kabátě

S propukajícím jarem přišlo na svět nové číslo Zpráv lesnického výzkumu. Mimo jiné se dozvíte, zda v boji s kůrovcem vítězí odvětvené nad neodvětvenými lapáky nebo jaké je srovnání nákladů při použití prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu v obnově lesa. Recenzovaný časopis vychází v tištěné i elektronické formě. Vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Více se dozvíte zde: http://www.vulhm.cz/casopis_zlv