Zjistit, jak často se při senoseči nedrodržuje zákon, je skoro nemožné

Během senoseče mají zemědělci i myslivci zákonem dané povinnosti, kterém mají ochránit zvěř před posekáním. Fotografie mrtvých mláďat dokládají, že tyto povinnosti někdy a někde nejsou dodržovány, z fotografie samotné však rozsah problému zjistit nejde. A zjistit to jinak je skoro nemožné.

Senoseče jsou každoročně velký problém pro mláďata srn, zajíců, drobných savců, koroptví, chřástalů, čejek a podobně. Přesné statistiky zabitých zvířat nejsou. K dispozici jsou jen odhady. Jana Taušová z ministerstva životního prostředí říká, že při senosečích zahyne zhruba tolik zvířat jako při střetu s auty na silnicích. Ministerstvo zemědělství pak dodává, že v celoplošném měřítku je posečení jedním z méně působících faktorů ztrát na zvěři, který však místně může mít dopad na populace zvěře.

Nějakou představu mohou dát výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl v časopise Myslivost v listopadu 2014. Dotazník vyplnilo 183 honiteb z 62 % okresů v ČR. Z výsledku se odhaduje, že ztráta jen na srnčatech je tisíce kusů na víc než 40 000 ha lučních porostů sekaných v květnu až červnu. Přepočteno na 1000 ha vychází průměrně 50 posečených srnčat.

Matouš Horák, který se tématu ochrany zvířat při senoseči věnuje, odhaduje počty zabitých zvířat na desítky tisíc. Podle něho by pokus o nějakou přesnou statistiku byl náročný úkol. Dohledávání usmrcených zvířat by se muselo provádět bezprostředně po seči, protože o posekanou zvěř se vcelku rychle postarají predátoři.

Zjistit, jak se při senoseči dodržuje myslivecký zákon, je podobně nesnadný úkol, byť ze zcela jiných důvodů. Přijít na to, kolik bylo podáno podnětů státní správě na to, že zemědělec a/nebo myslivec nekoná, je téměř nemožné.

Ministerstvo zemědělství, pod který téma spadá, žádné statistiky o počtu podnětů nemá a odkazuje na kraje a obce s rozšířenou působností. Ani kraje však žádné takové informace nemají a jediné, kde je možné informace dohledat, jsou samotné obce s rozšířenou působností, kterých je více jak dvě stě. Podle informací od krajských úředníků bude realita taková, že podnětů za porušování zákona o myslivosti mnoho nebude, protože na to se na venkově prostě moc nehraje.

Jaké povinnosti při senoseči platí? Zemědělec musí o sečení včas informovat provozovatele honitby, myslivci pak zase mají povinnost zvěř před posečením chránit vhodnými opatřeními (plašiče, zrazovadly, zneklidňováním…). Za porušení této povinnosti jim hrozí pokuty. Porušení povinností je možné hlásit obecnímu úřadu s rozšířenou působností, případně krajskému úřadu.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor:Martin Mach Ondřej, 29. května 2015