Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014-2018

Zásady, kterými se na základě § 2j zákona č. 149/2003 Sb. upravují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 v oblastech podpory genových základen, podpory uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podpory zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu a podpory Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Více zde:

Zdroj: MZe, 1. září 2014