Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 4/2020

Psi pomáhají v boji s africkým morem prasat. Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity a klonové identity modřínu opadavého. Saproxyličtí brouci jako indikátor biodiverzity lesů a vliv lesnického managementu na jejich rozhodující životní atributy. Vliv věkové struktury a managementu dubin na epigeické členovce. A další pozoruhodné informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

V recenzovaném vědeckém časopise jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Periodikum, které přináší informace pro lesnickou vědu a praxi, vychází od roku 1955 a cenné poznatky z něj čerpají jak lesníci, majitelé a správci lesů, tak studenti odborných lesnických škol. Časopis vychází v papírové formě i elektronicky a v obou případech je zdarma. Kdo upřednostňuje papír před monitorem, může si zasílání časopisu poštou objednat u paní Gabriely Třetinové, e-mail: tretinova@vulhm.cz.

Jednotlivé články jsou volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM zde.

K dispozici jsou elektronické verze časopisu od roku 2002. Kopie starších ročníků poskytnou pracovníci LIC na vyžádání.

Publikace vychází čtyřikrát ročně a je zasílána do odborných institucí a knihoven po celém světě.