Vzácný host v Pošumaví: kočka divoká

59693993 - european wildcat portrait, closeup

Fotopasti Rysích hlídek Hnutí DUHA natočily v Pošumaví dvě videa šelmy, která nápadně připomíná kočku divokou. Vzhled i chování zvířete na záznamu odpovídají vzácnému zvířeti, které z naší přírody vymizelo před dvěma sty lety. Videa pocházejí z okraje Chráněné krajinné oblasti Šumava. Tamější nové záznamy se řadí k necelé desítce údajů z celé České republiky.

Zvíře zachycené fotopastmi prochází na značkovacím místě, v jednom případě je také vidět typické kočičí značkovací chování, které známe od domácích koček či rysů. Nalezení genetických vzorků by mohlo přinést zajímavé informace o původu šelmy.

 kocka_divoka4_zmens

Na monitoringu šelem v jihozápadních Čechách spolupracuje Správa Národního parku a CHKO Šumava, jihočeské regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny a organizace Hnutí DUHA a ALKA Wildlife.

Kočka divoká patří mezi druhy, které byly ještě zhruba v polovině 18. století běžným obyvatelem našich lesů. Její vymizení způsobil výrazný úbytek přirozených pralesovitých porostů a systematické pronásledování člověkem. Lidé v kočce divoké viděli predátora myslivecky obhospodařované pernaté zvěře.

Monitoring kočky divoké je obtížný. Její teritorium je malé, má rozlohu sotva pár kilometrů čtverečních a komplikuje jej její skrytý způsob života a nízká početnost. Také je obtížné určit, zda je zaznamenané zvíře kočka domácí či její tajemný a vzácný příbuzný. Bohužel se objevují i případy „chybného odstřelu“, kdy záměna kočky divoké za domácí kočku stojí vzácnou šelmu život.

„Naše fotopasti zachytily kočku divokou už před zhruba čtyřmi lety. Kromě těch několika ojedinělých záchytů na české straně Šumavy, jsou fotografie také z fotopastí z bavorské strany Šumavy, z těch nižších poloh. Dá se to očekávat, protože právě v Bavorsku bylo v osmdesátých letech vypuštěno asi 120 jedinců kočky divoké a je jisté, že ta populace stále existuje a není proto vyloučeno, že může být zdrojem pro výskyt v Pošumaví a na Šumavě. Bohužel pořád je tato šelma ve volné přírodě vzácností,“ řekl zoolog Správy Národního parku Šumava Luděk Bufka.

Přirozeným prostředím kočky divoké jsou níže položené teplejší oblasti s listnatými a smíšenými lesy. Zde vyhledává především okraje lesů, malé mýtiny, v lese ukryté louky a nerušené lesní lemy s bohatou strukturou křovin. Kočka divoká loví hlavně hlodavce.

Kočka divoká je také ikonickým druhem kampaně Česká divočina Hnutí DUHA. Ekologická organizace usiluje o rozšíření a ochranu přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji, které jsou pro vzácnou šelmu klíčovým územím. Jsou důležité i pro pro řadu druhů vázaných na odumírající dřevo a různé vývojové fáze lesa. Ochrana divoké přírody také znamená ochranu přírodních procesů, do kterých člověk nezasahuje. Jejich studium nám dává nahlédnout do tajů vývoje přírody, která reaguje na klimatické změny.

Záznam kočky divoké z fotopastí je dostupný zde: www.youtube.com/watch?v=fhYH_zKQaWg

V Čechách se divoká šelma udržela nejdéle právě v jižní části republiky, v horách i v podhůří. Vymizela odtud až počátkem 19. století, o čemž svědčí především náhodně ulovení jedinci. Podle znalců jihočeské přírody se v této době pravděpodobně udržovaly v jižních Čechách sporé zbytky původní populace. Pro novodobý výskyt této šelmy v jihozápadních Čechách je stěžejní relativní blízkost silné německé populace, odkud mohou kočky přicházet i na naše území. V Německu je kočka divoká navíc cílovým druhem rozsáhlých ochranářských projektů.

Vzhledově je kočka divoká obvykle o něco mohutnější, má tlustý ocas zakončený tupou špičkou a mírně se také liší barva a skvrnění na hřbetu. Jsou to ale znaky, které rozpozná jen cvičené oko. Více o rozpoznávání kočky divoké od kočky domácí zde: www.selmy.cz/kocka/vzhled/.

Další informace: www.selmy.cz/kocka/rozsireni-kocky/.

Zdroj: http://www.npsumava.cz/cz/1444/10013/clanek/vzacny-navstevnik-pred-objektivem-fotopasti-kocka-divoka/

Hlavní foto: Ilustrační foto kočky divoké, 123RF, Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_rokopix