Vypouštění balónků nebo lampiónů do přírody není vhodnou oslavou Nového roku

Při oslavách Nového roku mnohdy dochází i k vypouštění velkého množství balónků či lampiónů do přírody, např. při hromadných a organizovaných akcí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proto upozorňuje na dopady takového jednání na životní prostředí a na nesoulad se zákonem o odpadech.

Těmito aktivitami dochází dokonce k porušování zákona o odpadech. Vzniká při nich totiž velké množství volně pohozených odpadků, které nejsou uloženy na místa k tomu určená, a není s nimi správně nakládáno. Vytváření zbytečných odpadů je i proti strategii Ministerstva životního prostředí, kterou je naopak předcházení vzniku odpadů. V řadě případů pak může dojít i k ohrožení volně žijících živočichů. A pro případné dětské účastníky takových oslav je toto chování špatným příkladem vztahu k životnímu prostředí. Ministerstvo životního prostředí proto apeluje na organizátory těchto akcí, kteří plánují vypouštět balónky nebo lampióny, aby nepřispívali ke znečišťování životního prostředí, neprodukovali zbytečný odpad a snažili se své oslavy pojmout s ohledem k přírodě.

Zdroj a ilustrační foto: Tiskové oddělení MŽP