VÚLHM, v.v.i.: Předškoláci si zahráli na stromy, zasadili doubky a pod mikroskopem pozorovali lýkožrouta

Ochrana lesa – les užitečný všem. Přesně podle tohoto motta se odehrával poslední den letošního Týdne lesů v sídle Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve Strnadech.

Předškoláci z mateřské školy na Zbraslavi navštívili VÚLHM v pátek 15. května. Nejdříve zamířili do knihovny, kde jim pan Karel Vančura přečetl několik kapitol z knihy „Dědeček lesník vypráví dětem“ autorů Ericha Václava a Jany Bezděkové. Děti poutavé čtení doprovodily vlastními kresbami stromů a lesních zvířátek. Věděly, že v lese rostou jehličnaté, ale i listnaté stromy a že zde žijí například veverky, srnky nebo divočáci.

03_Tyden lesu ve VULHM_15.5.15V laboratořích Lesní ochranné služby si děti zkusily, jak se pracuje s mikroskopem. V něm viděly mnohohonásobně zvětšeného lýkožrouta smrkového, jednoho z nejvýznamnějších škůdců lesa. Dozvěděly se také spoustu užitečných informací o tom, jak lesníci chrání les a co k tomu používají.

Venku si děti zahrály na stromy, zkusily si změřit tloušťku stromů a pomocí letokruhů na výřezech spočítat jejich věk. Ve výtvarné dílničce si každý vyrobil svého broučka a dostal dřevěnou medaili, na kterou si mohl nakreslit vlastní motiv. Na závěr si děti zasadily do květináčků mladé doubky, které si vysadí na školní zahradě.

V roce 2015 se Týden lesů nesl ve znamení ochrany lesa – lesnického oboru, který si klade za cíl zajišťovat zachování a zlepšování zdravotního stavu lesů tak, aby lidem mohly i nadále poskytovat všechny užitky, včetně trvale udržitelné produkce dřeva.

Týdny lesů se v ČR konají od roku 2008. Jsou příležitostí pro veřejnost navštívit les společně s lesníky a porozumět hospodaření v lese a jejich práci.

Marta Čížková