Vlastníci předali poslancům petici za zdravé lesy

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) předalo v úterý 13. listopadu „Petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ místopředsedovi Petičního výboru Poslanecké sněmovny Stanislavu Blahovi. Ten je zároveň členem Rozpočtového výboru. Za šest týdnů podepsalo petici 15 849 občanů.

Mezi nimi i známé osobnosti z oblasti sportu, kultury či vědy. Lidé tak vyjádřili symbolické semknutí veřejnosti, vlastníků lesů, lesníků a vědců a řekli nahlas, že jim osud našich lesů není lhostejný.
K sepsání petice vedl vlastníky lesů nedůsledný a pomalý postup státu při řešení kůrovcové kalamity. „Peticí vyjadřujeme úzkost a obavy o osud nestátních lesních majetků, které dlouhodobě a bezplatně poskytují společnosti řadu užitků a služeb. Jejich hodnota představuje několik miliard korun ročně, jež lidé v různých formách z lesů čerpají. Nyní přišel čas, kdy jsou lesy v kritické situaci a je nezbytně nutné část těchto prostředků do nich vrátit, splatit dluh, který vůči nim společnost má“, řekl František Kučera, předseda SVOL při předání petice.

Hospodaření vlastníků lesů, stejně jako zemědělců, je silně závislé na klimatických faktorech. Oni za sucho, rychle se zhoršující zdravotní stav starších lesních porostů, a kůrovcovou kalamitu nemohou. Naopak se snaží vyrovnat s obrovskými finančními ztrátami, bojují o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.

Stanislav Blaha, místopředseda Petičního výboru, podpořil vlastníky lesů slovy: „ I jako starosta Uherského Hradiště, které vlastní necelých 500 hektarů lesů, rozumím vašim obavám. Vaše požadavky projednáme na lednové schůzi výboru, po níž bude následovat veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně. Jako další možnost vidím poslaneckou interpelaci premiéra či ministra zemědělství“. Zároveň potvrdil, že financemi do lesů se bude opětovně zabývat i rozpočtový výbor.

Lidé stále více vnímají, že se v přírodě a s lesy děje něco neblahého. Vědci dlouhodobě upozorňují, že v důsledku rozkolísanosti klimatu – sucha a vysokých letních teplot – byl poškozen vodní režim. Navíc kyselými depozicemi imisí v minulosti byl narušen koloběh živin prakticky ve všech lesích našeho státu. To zapříčinilo stoupající abiotické poškození a následně rychlé šíření napadení biotickými škůdci – nejvýrazněji lýkožroutem smrkovým.

„Než se stabilizuje situace v lesích, musí se dočasně přijmout takové normy, která odpovídají stavu živelní katastrofy, jemuž nyní vlastníci lesů čelí. Musí být dočasně pozastavena platnost některých stávajících legislativních norem nebo jejich částí, zejména zákona o zadávání veřejných zakázek. Na přechodnou dobu se musí lesním hospodářům rozvázat ruce, jinak to nezvládnou“, uvedl místopředseda SVOL Richard Podstatzký Thonsern.

Vlastníci lesů sami dobrovolně na základě vědeckých poznatků již po desítky let postupně mění druhovou skladbu našich lesů, bez státní direktivy a sankcí. Pro naše potomky tak zakládají lesy druhově pestřejší a odolnější proti klimatickým změnám.

„Žijeme v demokratickém státě, vlastnit majetek patří mezi základní občanské práva. Přesto nám stále chybí respekt k soukromému vlastnictví a důvěra ke schopnostem a znalostem vlastníků. Do hospodaření v lesích mluví každý, ale odpovědnost je právě na bedrech vlastníka. V lesnicky vyspělých zemích na západ od nás stát nepřikazuje vlastníkovi, co má pěstovat, spíše se mu snaží radit, pomáhat a pozitivně motivovat,“ zdůraznil na závěr Radomír Charvát, člen předsednictva SVOL.

Zdroj: Tisková zpráva SVOL

Foto: Předseda SVOL František Kučera (vlevo) hovoří s poslancem Stanislavem Blahou při předání petičních archů. Autor: Jan Řezáč