Výzva pro veřejnost: Včasné nahlášení požáru může zabránit velkým škodám

Vysoké teploty a extrémní sucho zvyšují riziko požárů, zvláště v lesích. Suché větve i podrosty se vznítí okamžitě. Stačí nedopalek cigarety nebo střep skleněné láhve, do kterého se opře slunce. Podnik Lesy České republiky vyčlenil 1,8 milionů korun na leteckou hlídkovou službu. Lesníci kontrolují porosty a varují před rozděláváním ohně i kouřením v lese a v jeho blízkosti.

V případě, že někdo zaznamená nebezpečné chování nebo oheň, je potřeba neprodleně kontaktovat hasiče, policii nebo lesníky. Riziko lesních požárů je v těchto horkých dnech velké, přesto je nezodpovědné chování lidí nejčastější příčinou vznícení lesa. „Pokud bude i nadále takové sucho, není vyloučené, že na jižní Moravě, na Třebíčsku i v dalších lokalitách požádáme státní správu o vydání dočasného zákazu vstupu do lesa,“ řekl Tomáš Pospíšil, pověřený vedením státního podniku Lesy ČR.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR letos do konce července hořelo 110krát. Oheň poškodil 28 hektarů a způsobil škodu 2,6 milionů korun. Za celý rok 2016 podnik řešil 120 případů zahoření na 17,43 hektarech lesa. Škoda přesáhla 1,8 milionů korun. V loňském roce to bylo 126 případů na 27,33 hektarech se škodou 3,3 miliony korun. „Zatím největší letošní letní požár zachvátil tři hektary porostů ve Smrčku u Žumberku na Vysočině. Škodu odhadujeme na 92 tisíc korun,“ uvedl Jiří Smetana, vedoucí oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany z Lesů ČR.

Lesníci ze státního podniku provádí pozemní hlídky a lesy monitorují i letadla. Pokud porost přece jen zahoří, krizový plán mají hasiči. „O spolupráci žádáme i veřejnost. Včasné nahlášení požáru může zabránit velkým škodám,“ pokračoval Tomáš Pospíšil.

Podle statistik patří nyní k nejohroženějším místům extrémně suché, turisty vyhledávané lokality, jako je například Třebíčsko, Znojemsko, Strážnicko, Prostějovsko, dále Hořicko, Děčínsko, Rumbursko a další místa. Více na www.intersucho.cz. Ohrožené jsou také lesy sousedící s poli, na nichž se nyní sklízí obilí, nebo jinak zemědělsky hospodaří, a lesy s větším množstvím kůrovcových souší.

Zdroj: Tisková zpráva podniku Lesy české republiky

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_viesinsh