V Praze vzniklo nové centrum výzkumu rizik pro lesy, pomůže aplikovat výstupy lesnické vědy do praxe

Sledováním změn v poškozování evropských lesů, adaptací lesů na změny klimatu a tvorbou nových postupů managementu lesů a příslušných politik se nově zabývá Oddělení výzkumu rizik pro lesy. Výzkumné pracoviště vzniklo na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze v roce 2024 v návaznosti na strategické projekty FLD.

Cílem nově založeného oddělení je reagovat na narůstající hrozby, jimž lesy a lesnictví čelí, včetně sucha, přemnožení kůrovců a požárů. „Aktivity oddělení se zaměřují na porozumění mechanismům těchto změn a hodnocení vývoje lesních ekosystémů v kontextu klimatických změn,“ uvedl vědecký leader nového oddělení profesor Tomáš Hlásny. Další klíčovou oblastí je zkoumání biologických invazí v lesích a formulace strategií pro jejich kontrolu.

Tým expertů formuluje strategie a opatření pro adaptaci lesů a lesnictví na změnu klimatu. Důležitou součástí aktivit je spolupráce s domácími aktéry, jako jsou vlastníci lesa či Ministerstvo zemědělství ČR. „Naše strategická spolupráce s partnery je klíčová pro úspěch v implementaci efektivních strategií a sdílení našich výzkumných poznatků v oblasti adaptace na změny klimatu,“ zdůraznil děkan Fakulty lesnické a dřevařské profesor Róbert Marušák.

Oddělení aktivně spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako jsou Evropský lesnický institut (EFI) a Forest Europe. Fakulta tak významně posiluje svou úlohu v evropském lesnickém sektoru, kde reprezentuje Českou republiku ve snaze nalézt komplexní a udržitelná řešení pro výzvy spojené s klimatickými změnami.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze se stává hnacím motorem v oblasti klimatické adaptace, přinášející nové perspektivy a nástroje pro ochranu našich lesů v době, kdy klimatická změna vyžaduje aplikovat nejnovější a nejúčinnější přístupy.

Zdroj: https://www.czu.cz/cs