v Národním parku České Švýcarsko platí dočasný zákaz vstupu do hnízdních lokalit

S počátkem března vstoupilo v platnost opatření obecné povahy vydané Správou Národního parku České Švýcarsko, které po přechodnou dobu zakazuje vstup do hnízdních lokalit v národním parku. Opatření slouží k zajištění klidu zvláště chráněným druhům ptáků, zejména sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Správa parku toto opatření přijímá každoročně. Zákaz vstupu do hnízdních lokalit je veřejností tradičně dobře přijímán a respektován, díky tomu jsou pro zdejší oblast obvyklé vysoké počty úspěšně vylétnuvších mláďat.

„Také díky zajištění klidu na třiadvaceti lokalitách v národním parku jsme se loni mohli těšit z velkého počtu mladých sokolů stěhovavých i čápů černých, sokolích mláďat bylo v celém regionu 26, mladých čápů černých nejméně 18,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Děkujeme všem návštěvníkům, že toto opatření dodržují. Z dobrých výsledků hnízdění se pak můžeme těšit všichni.“

Zákazy vstupu do dočasně chráněných hnízdních lokalit se již tradičně netýkají značených turistických cest, z tohoto pohledu tedy nevzniká žádné větší omezení. Návštěvníci na uzavřenou hnízdní lokalitu mohou narazit spíše na neznačených turistických cestách. V terénu jsou hnízdní lokality vyznačeny pomocí dřevěných označníků a v některých případech i vymezovacími páskami. Pokud návštěvník natrefí na takovéto terénní označení, je žádán ke změně trasy tak, aby hnízdní lokalitou neprocházel. Zvláště chráněné druhy ptáků jsou na rušení člověkem extrémně citlivé. V případě, že jsou při hnízdění rušení, může dojít k opuštění a zastydnutí vajec, případně i úhynu mláďat.

Dočasně chráněné lokality se návštěvníkům opět otevřou od konce června, v některých případech od konce července.

  • Znění opatření obecné povahy ZDE
  • Mapová příloha k opatření obecné povahy ZDE

Foto: Klid pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků: V Českém Švýcarsku se velmi daří například dříve vyhubeným sokolům stěhovavým. Dnes se odtud naopak šíří do dalších oblastí střední Evropy. Foto: Václav Sojka

Zdroj: Národní park České Švýcarsko