V loňském roce hořelo v lesích nejvíce za posledních deset let

Letní sezóna je v důsledku vysokých teplot a sucha obdobím zvýšeného nebezpečí lesních požárů. Měli bychom proto při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. V roce 2022 vzniklo 2 473 lesních požárů na celkové ploše cca 1 715 ha, to je nejvíce za posledních 10 let. Lesní požáry představovaly 12 % všech požárů v ČR. V posledních letech se jejich podíl na celkovém počtu požárů zvyšuje.

Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je dána přírodními podmínkami, suchem, větrem nebo i napadením stromů kůrovcem.

Přírodní požáry dlouhodobě tvoří jednu čtvrtinu všech požárů v ČR. Jejich podíl se však v roce 2022 zvýšil až na jednu třetinu. Významné navýšení je způsobeno více než dvojnásobně vyšším počtem požárů v březnu 2022 oproti počtu v ostatních měsících.

Více než polovina březnových požárů vznikla v přírodě. Byly způsobeny především velkým suchem a nedbalým jednáním lidí. Do přírodních požárů patří požáry zemědělských ploch, volných ploch, jako jsou sady, zahrady, louky, parky apod. a především lesní požáry. Lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních.

Rozsah lesních požárů bývá v průměru kolem 400 ha ročně, vzniklé škody čítají přes 14 mil. Kč a zraní se v průměru více než 20 osob. V roce 2022 byla však zasažená plocha 1 715 ha. Přímá škoda činila 49,5 mil. Kč a zraněno bylo 63 osob. Unikátní hodnoty jsou způsobené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Pro srovnání v roce 2021 hasiči likvidovali 1 517 lesních požárů na celkové ploše cca 411 ha, v roce 2020 to bylo 2 081 lesních požárů na celkové ploše cca 484 ha.

Zpravidla nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v hlavním městě Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.

Až 96 % lesních požárů nepřesáhne plochu 1 ha a k 93 % lesních požárů není povoláno větší množství hasičů než z prvního stupně požárního poplachu. Nejrozlehlejší požáry bývají v nízkých výmladkových lesích nebo v lesích, kde probíhá lesní těžba. Takové požáry tvoří až tři čtvrtiny zasažené plochy. Napomáhá tomu rychlé šíření travním porostem, hrabankou, jehličím, listím nebo rašelinou.

Příčinou lesních požárů může být přírodní jev (blesk), ale z poloviny případů se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese, jejich následné nedostatečné uhašení nebo odhozený nedopalek cigarety. Téměř druhá polovina příčin požárů zůstává neobjasněna, nebo spadá do kategorie neprokázaného zavinění.

Při objasňování příčin vzniku lesních požárů se každoročně ukazuje, že k nim nejčastěji dochází vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti (v roce 2022 to bylo 1 275 požárů na celkové rozloze 1 399 ha). Zdaleka nejvyšší počet i rozsah byl evidován po rozdělávání ohňů.

Přírodní vlivy (blesk) zapříčinily vznik požáru ve 23 případech, přičemž škoda byla vykázána na ploše 1,8 ha.

Požárů evidovaných z neobjasněných příčin bylo v roce 2022 celkem 279 na ploše 160 ha (v roce 2021 to bylo 136 požárů na 204 ha).

Lesní požáry vznikají nejčastěji v období od března do října. Nejvíce lesních požárů vzniká zpravidla v dubnu, avšak v roce 2022 jich bylo výjimečně nejvíce v březnu. Podle času vzniku nejvíce požárů vznikne v odpoledních hodinách, mezi druhou a sedmou hodinou odpolední.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném a náročném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Lesní požáry jsou nebezpečné kvůli schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování požáru v lese je mnohdy nevypočitatelné a může se rozšiřovat například i pod povrchem země v hrabance nebo kořeny stromů. A je pak velmi obtížné odhadnout, kde se objeví nová ohniska.

Zásahy na lesních požárech jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího počtu jednotek hasičů. K lokalizaci a následné likvidaci takto rozsáhlých požárů je nezbytné velké množství hasební vody, kterou hasiči na místo ohně často musí přivážet z velké dálky, nebo jsou nuceni využít leteckou techniku.

Na přelomu července a srpna 2022, v období 24. 7. – 12. 8., došlo v oblasti severních Čech ke vzniku největšího lesního požáru v novodobé historii Česka. Zasaženo bylo přibližně 1 060 ha lesa na území NP České Švýcarsko (dalších zhruba 250 ha bylo zasaženo na území přilehlého Saského Švýcarska). Významnou část požáru reprezentovalo území s výskytem kůrovcových souší. Zásadním problémem při likvidaci požáru byla nedostupnost terénu (příkré svahy a rokle) a počáteční nedostatek vody na hašení.

Foto: špatně prováděné pálení klestu s sebou nese vysoké riziko vzniku lesního požáru (Slezsko, Bruntálsko, květen 2022), archiv VÚLHM

Tabulka 1: počet požárů za posledních 6 let (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022
počet požárů 16 757 20 720 18 813 17 346 16 162 20 813
z toho přírodních 4 082 6 450 5 525 4 645 3 588 6 816
z toho lesních 966 2 033 1 963 2 081 1 517 2 473

Tabulka 2: škody způsobené lesními požáry (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Rok Počet požárů Přímá škoda (tis. Kč) Výměra lesních požárů (ha) Uchráněné hodnoty (tis. Kč) Zraněno
2016 892 5 500,1 141 195 190,5 15
2017 966 6 261,8 170 85 079,0 9
2018 2 033 15 011,8 492 271 069,0 35
2019 1 963 17 405,1 520 319 509,0 31
2020 2 081 18 578,2 484 256 697,0 21
2021 1 517 8 024,3 411 164 923,0 15
2022 2 473 49 458,6 1 715 298 178,0 63

Nárůst počtu zraněných osob je způsoben požárem v národním parku České Švýcarsko.

Zdroj informací: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (Ministerstvo vnitra).

Připravil Ing. Jan Řezáč, VÚLHM, v. v. i., e-mail: rezac@vulhm.cz

Úvodní foto: následky lesního požáru (Čechy, Děčínsko, listopad 2022), archiv VÚLHM