V lesích je nedostatek dělníků

Všechny výrobní obory v České republice dnes mají problém s nedostatkem dělníků. Stejné je to i v lesnictví, a to u všech vlastníků a zaměstnavatelů. Málo je dělníků i absolventů odborných lesnických učilišť. Lesy ČR proto svolaly minulý týden do Hradce Králové zástupce škol, Asociace krajů ČR i Ministerstva zemědělství. Jednat chtějí také se smluvními partnery.

Kvalifikované operátory těžebních souprav, dřevorubce, kteří dříví neznehodnotí, i schopné manipulátory s odvozní soupravou, ale také dělníky zaměstnané v pěstební činnosti či školkařství dnes postrádají zadavatelé lesnických prací v České republice i v celé Evropě. „Uvědomujeme si nedobrý stav a chceme ho řešit. Pozornost si žádá zejména učňovské školství. Kvalifikovaní dělníci na trhu chybí už několik let. Tento trend rezortu neprospívá. Proto hledáme spolu s Ministerstvem zemědělství i školami možnosti změny a vzbuzení většího zájmu žáků základních škol o práci v tomto odvětví,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Nezbytné je sjednotit přístup zaměstnavatelů a požadovat po ministerstvu školství i Asociaci krajů jasnou koncepci podpory technických oborů v regionech. „Jde nám o jednotný přístup k akreditaci oboru lesní mechanizátor. Některé kraje jej dnes dokonce nepovažují za technický obor. Ten je pak podfinancovaný a zároveň ekonomicky náročný. Podporujeme zvýšení počtu absolventů lesnických učilišť,“ pokračoval Szórád.

Lesy ČR uzavřely se školami rámcové smlouvy na zajištění praxí. Podnik chce také úhradou evropského certifikátu práce s motorovou pilou podpořit nejlepší učně i své dělníky na lesních závodech, kteří stojí o zvýšení kvalifikace. Ministerstvo zemědělství loni investovalo bezmála pět milionů korun do pomůcek využívaných ve třech lesnických školách – v Písku, Trutnově a Hranicích. „Stejnou dotaci dostanou školy i v dalších pěti letech,“ řekla Pavlína Adam z MZE. Podstatná je také společná propagace oboru včetně vytvoření mapy lesnických škol, uznávaná akreditace odborných stáží učitelů škol u podniku Lesy ČR, větší spolupráce podnikatelské sféry se školami i žáky druhých a třetích ročníků učebních oborů a také jejich motivování, například sociální výpomocí ve formě startovacích balíčků při vstupu do pracovního procesu nebo příspěvků na ubytovací a stravovací výdaje či stipendia pro nejlepší žáky. „Pokusíme se najít cestu, jak zprostředkovat školám možné využití mechanizačních prostředků LČR i našich smluvních partnerů. Prospějeme tak výuce i propagaci oboru,“ přislíbil generální ředitel Szórád. Zároveň vyzval ke společnému postupu v komunikaci se staršími žáky základních škol i s jejich rodiči. „Práce v lese je riziková, nebezpečná a nepatří k finančně nejatraktivnějším. Kvalitní operátoři si ale peníze vydělají a řada schopných lidí upřednostní práci v přírodě před továrním pásem,“ dodal generální ředitel Szórád.

Podle TZ podniku Lesy ČR, red. upraveno

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_janmika