V lese začínají škodit chrousti

Jihomoravské doubravy se ještě pořádně nezazelenaly a odborníci se již teď obávají o jejich budoucnost, hrozí totiž invaze chroustů, je se živí právě jejich listy. Napadení těmito škůdci bude letos podle odborníků obzvášt masivní. „Lapač mám už zapnutý druhý týden. Je to zatím jen začátek. Ochlazení chroustí rojení zastavilo. Teď s oteplením se ale rozjede naplno. Vrchol předpokládám poslední týden v dubnu,“ uvedl vracovský lesník Bohumil Foukal, který spolupracuje s lesnickým výzkumným ústavem.

Při rojení chroustů se obvykle používá ochranný postřik, Ten ale letos stejně jako při posledním rojení v roce 2007 nebude. Krajský odbor životního prostředí neudělil souhlas k leteckému postřiku. Důvody jsou totožné jako před čtyřmi lety, kdy byl vydaný zákaz poprvé v historii. „Hodnocený byl především dopad záměru na předměty ochrany Ptačí oblasti Bzenecké Doubravy – Strážnického Pomoraví, dále dopad na dotčené evropsky významné lokality a v neposlední řadě na chráněné druhy živočichů,“ uvádí v zamítnutí vedoucí krajského odboru životního prostředí A. Hubáčková. Zakázat postřik doporučila podle textu i Česká společnost ornitologická. Postřik, který by zabil hejna chroustů, by ublížil chráněným druhům ptáků, především pak lelkovi lesnímu, skřivanovi lesnímu a dvěma druhům strakapoudů., jejichž téměř výhradní složkou potravy je hmyz. „Celá oblast Bzenecké i Hodonínské Doubravy představuje entomologicky nesmírně významné území s výskytem řady druhů motýlů, brouků či skupin hmyzu. Plánovaný zásah by představoval významný škodlivý zásah do jejich biotopu a do přirozeného vývoje těchto zvláště chráněných živočichů,“ vysvětlila Hubáčková. Lesníci tak marně poukazovali na fakt, že chroust maďalový je v okolí Bzence či Ratíškovic přemnožený a dělá škody, jejichž náprava stojí nemalé úsilí. Škodí hlavně larvy, které jsou především v posledních dvou letech svého cyklu obzvlášť žravé a pojídají kořeny stromů nejen v lese, ale i na zahrádkách. Za minulé dva roky nám ponravy zničily přibližně šedesát hektarů mladých porostů. Vysazujeme přitom v průměru devět tisíc stromků na jeden hektar,“ uvedl správce strážnického polesí Bohumil Pipal. Sami lesníci v letošním roce očekávají , že se projeví i fakt, že se před čtyřmi lety nemohlo při rojení chemicky zasáhnout. Dá se ale podle nich předpokládat, že letos bude rojení ještě větší, než v roce 2007.

Zdroj: Brněnský deník, 19. dubna 2011, autor: Z. Šmýd