V Krkonoších platí zákaz používání dronů

V souvislosti s loňskou novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vstoupil v platnost také zákaz používání dronů na území všech českých národních parků. Dronů v posledních letech zásadně přibývá a zákon tak reagoval na aktuální vývoj s cílem zabránit zbytečnému rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. V Krkonoších se však stále setkáváme s porušováním tohoto zákazu – možná i z neznalosti – a s nadcházející letní sezonou lze očekávat, že přestupků přibude.

Provozování letadel způsobilých létat bez pilota (tzv. „dronů“, ale i tzv. „čínských balónů štěstí“ či podobných zařízení) a modelů letadel platí na celém území národního parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch obcí. Tato činnost je na území národních parků zakázána s účinností od 1. 6. 2017. Porušení tohoto zákazu je přestupkem, za nějž mohou strážci parku na místě uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 10 000 Kč.

Bezpilotní letadla (rovněž uváděná jako nepilotované létající systémy, drony, UAS, UAV aj.) v současnosti poskytují, díky rychlému technickému rozvoji, dříve nereálné, kvalitnější a finančně příznivější možnosti při výzkumu geomorfologických jevů, vegetačního krytu či biologie a chování různých druhů živočichů, v ochraně přírody při kontrole dodržování podmínek stanovených pro rozličné činnosti a podobně. Současně nabízejí i široké využití pro komerční a soukromé účely (např. reklamní či soukromé fotografování/filmování v krajinářsky atraktivních chráněných územích, fotografování volně žijících živočichů, aktivních ptačích hnízd atd.). Na druhé straně jsou bezpilotní letadla zdrojem rizik a problémů, které jsou v rozporu s cíli ochrany a posláním národního parku (např. rušení a ohrožení volně žijících živočichů, rušení návštěvníků, střety s jinými létajícími prostředky) a skýtají i četné možnosti zneužití (zásahy do soukromí, průmyslová špionáž apod.). Výše uvedená rizika jsou umocněna relativní finanční dostupností těchto systémů a tudíž velkou pravděpodobností jejich širokého rozšíření a používání v blízké budoucnosti. Poznatky o vlivech bezpilotních letadel na přírodní prostředí, zejména živočichy, jsou přitom zatím velmi kusé a nedostatečné.

V posledních měsících docházejí na Správu KRNAP stále četnější žádosti o výjimku s provozováním bezpilotních letadel na území národního parku pro rozličné účely – vědecké, komerční i ryze soukromé. S ohledem na to, že se jedná o aktivity zakázané a s potenciálně negativními dopady na předmět ochrany národního parku, Správa KRNAP bude, při respektování principu předběžné opatrnosti, výjimku k provozu dronů nad územím parku povolovat pouze ze závažných důvodů (např. zajištění bezpečnosti osob, relevantní vědecký výzkum).

Současně je třeba dodat, že pravidla pro provoz dronů upravuje i zákon o civilním letectví (zejm. nesmí být ohrožena bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby a osoby na zemi a životní prostředí). Podrobnosti o používání bezpilotních letadel najdete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube. Stejný zákaz také platí na polské straně Krkonoš.

Ke stažení: Krkonošský národní park a drony (pdf 228 kB)

Zdroj: Tisková zpráva Krkonošského národního parku

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_akiyoko