Usychající borovice nahradí duby, ochránci přírody vytvořili v rezervaci oplocenky pro jejich semenáčky

Nepřirozenou monokulturu borovic vystřídá na okraji rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice přirozený les tvořený několika druhy listnatých stromů s výrazným zastoupením dubů. Ochránci přírody proto v letošním roce instalovali oplocenku chránící semenáčky dubů a dalších listnáčů před okusem zvěří.

„Duby patří k biologicky nejdůležitějším stromům evropské přírody. Na duby je vázáno nejvíce druhů hmyzu ze všech dřevin našeho kontinentu. Zejména staré duby jsou doslova pokladnicemi biologické rozmanitosti. Za několik desítek let navíc poskytnou velkým kopytníkům stín a na podzim žaludy, kterými zubři i další kopytníci s oblibou doplňují zásoby před zimou,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Foto: dubový semenáček, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_jarous

Než duby začnou plnit svoji ekologickou funkci, uplyne řada desetiletí. „Již v antice lidé říkali, že velká společnost je taková, ve které muži sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. Také semenáčky dubů, pro které jsme v letošním roce vytvořili ochranu, budou dospělé, až tady nebudeme ani my, ani současní členové stád zubrů a divokých koní. Věříme, že přínos těchto stromů za mnoho let ocení naši i jejich potomci,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

V celém Polabí, podobně jako v některých dalších oblastech Česka, v posledních suchých letech hromadně hynou borovice. Nedokáží se adaptovat na rychlé změny prostředí a oslabené pak hynou působením hmyzích škůdců a houbových infekcí. Ochránci proto vytvořili oplocenku pro semenáčky listnatých stromů, dokud všechny borovice ještě neodumřely a poskytují malým stromkům potřebný stín. Všechny semenáčky jsou přitom přirozeným náletem ze semen, která sem zanesli ptáci, případně vítr. Vzniká tak zcela přírodní les, který není vysazen člověkem.

Foto: dřišťál obecný, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_vodolej

Kromě dubů oplocenky poskytují ochranu také dalším druhům listnáčů. „V podrostu se objevují také divoké ovocné stromy jako třešně ptačí a hrušeň polnička. Občas topol bílý a vrba jíva, ale také vzácný keř dřišťál obecný. Semenáčů je již první rok hodně. Pro představu, v menší ze dvou prvních oplocenek jsme na ploše 0,15 hektaru napočítali a označili celkem 48 malých stromků. Z toho bylo 24 třešní, 19 dubů, dvě hrušně, jeden topol a dva dřišťály,“ doplnil Miloslav Jirků.

Zdroj: https://www.ceska-krajina.cz/

Úvodní foto: dubové semenáčky rostou z pařezu, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_alexander62