Unikátní mokřady na Jihlavsku se staly novými Místy pro přírodu

Další dva úspěchy kampaně Místo pro přírodu se nacházejí na Jihlavsku a mají velmi podobný příběh. Dohromady více než hektar pozemků na lokalitách Pod Trojanem a Hajnice je nyní díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody.

V obou případech jde o rozsáhlé mokřadní komplexy, které zázrakem přežily plošná odvodňování druhé poloviny 20. století, ale jejich druhové bohatství, zahrnující mnoho zajímavých a vzácných druhů rostlin, hub, pavouků, hmyzu či ptáků, ohrožoval nezájem jejich vlastníků o údržbu. Roky zde nikdo nekosil ani nepásl, cenné mokřady zarůstaly a druhy ubývaly.

V tomto stavu je zhruba před dvaceti lety objevili členové Pozemkového spolku Gallinago. Navázali spolupráci s některými vlastníky pozemků a začali se o ně starat. Opět se zde posílily či obnovily populace mokřadních orchidejí, vzácných všivců, masožravých rosnatek či pestrobarevných hub voskovek, opět zde hnízdí bahňáci, poletují hnědásci, ohniváčci, přástevníci… Posléze se zde pozemkovému spolku podařilo prosadit i vyhlášení chráněných území.

Symbolickým završením snah o záchranu těchto lokalit byla možnost odkoupit část pozemků do vlastnictví ochránců přírody. Vlastnické právo je stále nejsilnějším způsobem, jak ochránit nemovitost před nepříznivými vlivy.

Pozemky vykoupil díky kampani Místo pro přírodu a finanční podpoře Nadačního fondu Veolia Český svaz ochránců přírody, pečovat o ně bude i nadále Pozemkový spolek Gallinago.

V případě lokality Pod Trojanem je to 0,6 hektaru pozemků, které dosud v péči spolku nebyly; udržovaná plocha se tak díky výkupu rozšíří.

Částečně jde o velmi cenné silně podmáčené rašelinné a ostřicové louky, které budou koseny, částečně o degradovanou plochu ideální k vybudování tůní, které dnes na lokalitě chybějí. Součástí pozemků je i kousek přirozeně meandrujícího potoka.

Na lokalitě Hajnice bylo vykoupeno více než půl hektaru pozemků, které již díky souhlasu dosavadní majitelky v péči spolku jsou. Jde o přírodně jednu z vůbec nejcennějších částí celé rozsáhlé lokality.

Ilustrační foto: autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody