Unikátní aplikace sleduje rojení kůrovce on-line

Dlouhodobé sucho a především loňský extrémní průběh vegetační sezóny mají špatný vliv na zdravotní stav lesů. Reakcí na tuto situaci je internetová aplikace s názvem KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz), kterou vyvinuli odborníci z lesnického časopisu Lesnická práce a Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM).  Projekt přináší možnost on-line sdílení informací o rojení lýkožrouta smrkového, i nové možnosti jeho výzkumu.

Vysoké teploty loňského léta spolu s dlouhodobým nedostatkem vláhy a semenný rok několika druhů dřevin způsobily, že lesy jsou zranitelné a méně odolné vůči škůdcům. Tím nejpodstatnějším je u nás malý nenápadný brouk – lýkožrout smrkový. Ten využívá sníženou schopnost oslabených smrků se bránit. Bez rychlého zásahu lesníků se šíří na další a další stromy a pod kůrou poškozuje lýko stromů. Tak dokáže během krátké doby zcela zničit velké plochy smrkových lesů. V oblastech nejvíce zasažených suchem (především severovýchodní Morava) svádí lesníci už několikátým rokem náročný boj s tímto škůdcem.

pozerek na vyskuRojení je obdobím letové aktivity brouků a napadání nových stromů a nastává obvykle 2–3x za vegetační sezónu. V projektu KŮROVCOVÉ INFO, který byl spuštěn letos na jaře, dobrovolníci z řad provozních lesníků zveřejňují během jara a léta každý týden odchyty tohoto škůdce do speciálních pastí – tzv. feromonových lapačů, a sledují tak intenzitu rojení brouka. Data z různých lokalit a nadmořských výšek slouží k vzájemné informovanosti lesníků a zlepšení možnosti obrany proti tomuto škůdci, proti němuž se lesníci brání mnoha ověřenými i novými způsoby.

V polovině srpna bylo v databázi aplikace již přes 2 000 odchytů na 177 lokalitách od 130 respondentů, výstupem je mapa s přehledem situace v jednotlivých oblastech republiky. Lesní ochranná služba VÚLHM, v. v. i., pak pravidelně zveřejňuje vyhodnocení získaných dat na stránkách projektu a v odborném časopise Lesnická práce.

Přestože oproti dlouhodobým meteorologickým předpovědím průběh letošní sezóny lesníkům přál a rojení kůrovce se na mnoha místech oproti loňsku zpomalilo, na suchem nejohroženějších lokalitách (např. Bruntálsko, Šumpersko ad.) dál pokračuje kritická situace. Její závažnost byla znát i na struktuře respondentů Kůrovcového infa – nejvíce ohrožené oblasti byly respondenty sledovány nejintenzivněji. Především v těchto oblastech se pak lesníci dlouhodobě snaží přeměňovat nepůvodní smrkové porosty na odolnější – smíšené, tedy s větším zastoupením listnatých dřevin.

Projekt podporují státní podniky Vojenské lesy a statky, Lesy České republiky, zástupci soukromých, církevních i obecních lesů nebo národních parků. Získal pro svůj přínos pro lesnictví záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Do budoucna je plánováno rozšíření o další závažné škůdce lesních dřevin (lýkožrout lesklý, lýkožrout severský) či propojení s meteorologickými daty.

Kontakt:
Kůrovcové info

Ing. Jan Příhoda – vedoucí projektu
Ing. Veronika Lukášová – administrátorka projektu

Tel.: 604211172
E-mail: kontakt@kurovcoveinfo.cz