Uchazeči o lesnické zakázky podají nabídky elektronickou cestou

Tendry na provádění lesnických činností od roku 2019 vyhlásil státní podnik Lesy České republiky 26. září. Týkají se těžby a prodeje dřeva včetně pěstebních činností na bezmála 258 tisících hektarech lesa. Soutěží se o 2,3 miliony metrů krychlových dříví vytěžených za rok a předpokládané roční služby za 1,3 miliardy korun. Nabídky je možné podávat do 1. listopadu.

S podmínkami tendrů seznámili zástupci podniku smluvní partnery a veřejnost 25. září. „Všechny tendry na 47 smluvních územních jednotkách se týkají provádění komplexních lesnických činností včetně prodeje dříví. Dělit zakázky na samostatné pěstební a těžební se neosvědčilo,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček. Většina smluv bude pětiletých. Na kratší dobu se uzavře sedm v minulosti přerušených zakázek – dvě na čtyři roky a pět tříletých.

Letošní zákonnou novinkou a povinností je elektronické podávání nabídek. „Uchazeči o zakázky se zaregistrují na www.eveza.cz, pak musí elektronicky podat nabídku,“vysvětlil obchodní ředitel podniku Lesy ČR Radovan Srba. Podle jeho slov mohou termín nejzazšího podání nabídek o několik dní oddálit dodatečné dotazy.

Nejvýznamnější změny v připravených smlouvách směřují k pružnější spolupráci se smluvním partnerem a zvýšení předvídatelnosti rozsahu zadávaných činností. Novinkou je například možnost efektivního využití těžebních prostředků smluvního partnera po naplnění smluveného objemu těžby s prodejem dříví a vyžití jeho kapacit k výrobě dříví pro Lesy České republiky.

Ze smluv byla oproti loňským tendrům vypuštěna řada povinností smluvního partnera, které měly minimální vliv na kvalitu plnění zakázky. „Cílem všech úprav je oprostit smlouvy od zbytečné administrativy a zavést efektivnější protikůrovcová opatření s maximálním využitím všech dostupných kapacit. Vše jsme projednali na pracovních skupinách se zástupci lesnicko-dřevařských asociací,“ dodal generální ředitel Vojáček.

Podle TZ podniku Lesy České republiky, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_jager