U Šluknova vznikla nová naučná stezka – stezka U Divého muže

Pojmenovaná je podle divého muže Knauta, který podle pověsti v těchto místech v minulosti řádil. Stezku vybudovali členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody při střední lesnické škole Šluknov společně s žáky této školy, a to za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody společnosti NET4GAS.

Stezka, jejíž začátek naleznete na odbočce cesty od Čítkova mlýna do Šluknova (50.9848008N, 14.4597667E), má celkem tři zastavení. První zastavení se věnuje pověsti o Divém muži, který v dávných dobách žil v místních lesích a děsil obyvatele celého okolí. Upozorňuje také na nedaleký pomníček, blízko kterého dříve stála chata Schweidrichhäusel, ve které se scházel místní pánský spolek.

Stezka dále vede až k bývalému žulovému lomu, kde se nachází další zastavení s informační tabulí. Lokalita je zajímavá nejen mineralogicky a geologicky, ale nachází se zde také vzácná fauna a flóra. V nižší úrovni lomu nalezneme populace orchideje prstnatce Fuchsova. V poslední etáži lomu vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje čolek obecný a další obojživelníci. Podzemní prostory lomu a nedalekého dolu Schweidrich jsou zimovištěm několika druhů chráněných netopýrů: netopýr velký, netopýr Brandtův, netopýr řasnatý, netopýr severní, netopýr ušatý a netopýr vodní.

V lese před prvním zastavením se naučná stezka rozděluje, a pokud se návštěvník rozhodne jít na opačnou stranu než směrem k lomu, dojde až na Jelení skálu na tzv. Grohmannovu výšinu. Vzhledem k současnému odlesnění smrkových porostů se návštěvníkovi naskytne jedinečný výhled do okolí Šluknova. Takový výhled tu byl naposledy k vidění před 80 lety. K orientaci může využít dřevěnou panoramatickou tabuli.

Celková délka trasy tam a zpět je cca 2,5 km. Část cesty je možné absolvovat i s kočárkem. Parkoviště pro návštěvníky je u Čítkova mlýna, případně je možné využít pěší trasu ze zhruba 2 km vzdáleného Šluknova. Na stezce se nacházejí také odpočívadla v podobě laviček.

Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS. Jedná se o sedmou lokalitu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Ústeckém kraji. Společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice již šestnáctým rokem.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody