U Aše byla založena nová rezervace divokých koní

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní sem byly přemístěny z milovické rezervace velkých kopytníků na Nymbursku.

„Nově vznikající rezervace je nejzápadnější v České republice a zároveň první v Karlovarském kraji. Zároveň jde o třetí rezervaci, která vznikla díky místním samosprávám. První vytvořily před několika lety Dobřany na Plzeňsku a druhou v loňském roce Krnov v Moravskoslezském kraji,“ zmínil Dalibor Dostál z ochranářské společnosti Česká krajina, která pro novou rezervaci bezplatně poskytla divoké koně.

„Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky. Jsme rádi, že se touto cestou pustila další radnice,“ doplnil Dalibor Dostál.

Před naložením do přepravníku se koně v Milovicích popásali na travnatých porostech. Vystupovat však budou do zcela jiného prostředí.

„V lokalitě napadl sníh,“ upozornil starosta obce Krásná Luboš Pokorný. „Obec Krásná děkuje společnosti Česká krajina za zapůjčení tří divokých koní, kteří budou mít svou novou domovinu ve Štítarech. V rámci projektu Štítary, centrum lokální biodiverzity bude cílem jejich pobytu v této lokalitě pastevní management a ochrana životního prostředí. Na naše nové ‘sousedy‘ se již všichni moc těšíme, pokusíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro klidný a spokojený život,“ navázal Luboš Pokorný.

„Naším cílem je vdechnout nový život znehodnoceným travnatým a mokřadním plochám na území bývalé obce Štítary u Krásné. Zavedením extenzivní pastvy exmoorských koní na ploše 10 hektarů zlepšíme biotopy, které jsou důležité pro výskyt některých kriticky ohrožených druhů např. hnědáska chrastavcového nebo perlorodky říční. Zapojením veřejnosti zvýšíme povědomí místních obyvatel i turistů o významu našeho přírodního a kulturního dědictví,“ doplnila ochranářka Erika Smrtová, která projekt iniciovala.

Projekt s názvem „Štítary, centrum lokální biodiverzity“ je realizován z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Green Belt – BEST Belt. Příjemcem podpory a realizátorem projektu je obec Krásná.

„Do rezervace u Krnova jsme v minulých dnech převáželi tři letošní hřebečky divokých koní. Doplní dvojici praturů, kteří se v rezervaci u Krnova pasou od konce loňského roku,“ zmínil Dalibor Dostál.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět na portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Zdroj: https://www.ceska-krajina.cz/