Sysli z Radouče se stěhují na jižní Moravu

Čtyři desítky zvířat mají posílit kolonii ve Velkých Pavlovicích. Ta v posledních dvou letech zřejmě kvůli dlouhodobé nepřízni počasí a přívalovým dešťům zaznamenala obrovský početní pokles – z původních stovek syslů zde přežívají již pouze jednotlivci. Na dovezené sysly čeká rozmanitá krajina se sady, vinohrady, zahrádkami. Akce je součástí záchranného programu pro sysla obecného, který koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené, a tedy nejvíce chráněné druhy české přírody. V minulosti ho lidé pronásledovali a cíleně hubili jako zemědělského škůdce. Počty syslů klesaly také kvůli změnám v hospodaření v krajině. Ubylo tak míst, která by mohl samovolně osídlit. Sysla to dovedlo až na pokraj vyhubení,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Velké Pavlovice dlouhodobě patřily mezi místa s nejpočetnějším výskytem sysla v ČR. Bohužel kvůli geografické izolaci jednotlivých lokalit už nedochází k přirozené výměně zvířat tak, jako tomu bylo kdysi. Pokud kolonii zasáhne například silný přívalový déšť, který zdejší sysly zdecimuje, šance na samovolnou obnovu je téměř nulová. Mladoboleslavská zvířata zároveň vnesou mezi zbývající sysly ve Velkých Pavlovicích novou krev. To znamená, že dojde ke zvýšení genetické variability a podpoří se tím další zdravý vývoj celé kolonie. Přesun syslů také odlehčí domovské kolonii na Radouči v Mladé Boleslavi,“ říká Tereza Brzobohatá z AOPK ČR, koordinátorka záchranného programu.

Foto: sysel obecný, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_constantincornel

Evropsky významná lokalita Radouč je jedním ze 42 známých míst v České republice, kde tento kriticky ohrožený hlodavec žije. Od ostatních se ale liší. Navazuje totiž na městské sídliště a s oblibou sem chodí lidé na procházky. Většinou neodolají a sysly krmí. Ti pak ztrácejí svou přirozenou plachost i ostražitost a snáz je může ulovit třeba kočka nebo dravý pták.

„Počty syslů na mladoboleslavské Radouči se rok co rok zvyšují. Pokaždé skoro dvojnásobně. Vloni jsme odhadovali, že zde žije asi 1500 zvířat. Přitom v roce 2018 to byly asi jen tři stovky. Na našem území je to nyní největší kolonie tohoto kriticky ohroženého hlodavce,“ říká Tereza Brzobohatá.

K tak mimořádnému nárůstu přispívá vhodná péče o území. Zajišťují ji AOPK ČR, Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Krajský úřad Středočeského kraje a také dobrovolníci z místní organizace Českého svazu ochránců přírody.

„Důležitý je nízký trávník, aby měli sysli přehled o okolí. Počty syslů zde ale rostou také kvůli přikrmování návštěvníky Radouče. To však syslům zhoršuje fyzickou kondici, ztrácejí také ostražitost. Navíc zbytky potravy, která je často pro sysly zcela nevhodná, lákají potkany. Sysli jsou schopni si svou potravu najít sami,“ doplňuje Tereza Brzobohatá.

AOPK ČR ve spolupráci s ČSOP letos v létě na Radouči pilotně zahájila informační a strážní službu. Její členové zde budou o víkendových dnech procházet a seznamovat návštěvníky se záchranným programem sysla obecného a upozorňovat na problémy spojené s krmením syslů.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: sysel obecný v trávě, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_tulda