SVS ČR: Nařízení týkající se mimořádných veterinárních opatření k antiparazitárnímu ošetření volně žijící zvěře

Nařízení Státní veterinární správy,  týkající se mimořádných veterinárních opatření k antiparazitárnímu ošetření volně žijící zvěře bylo zasláno MZe a krajským úřadům, které jej vyvěsí na úředních deskách. Dále bude citovaný dokument přístupný pro širší veřejnost na webu Státní veterinární správy a pro interní potřebu na Portálu SVS. Více zde:

Zdroj: SVS ČR, 13. ledna 2015