Studie poukazuje na vážný pokles kvality lesů v Evropě

Studie provedená v rámci projektu FutMon, na nichž pracovali i vědci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. zkoumala vztah mezi dynamikou klimatických změn a reakcemi lesních ekosystémů.

Podle nové studie provedené celoevropským systémem sledování lesů FutMon byla během minulého desetiletí poničena asi jedna třetina evropských lesů, což značně snížilo vliv lesů na zmírňování vlivů klimatických změn. Studie zkoumala vztah mezi dynamikou klimatických změn a reakcemi lesních ekosystémů. Zkoumaná data zahrnovala ukládání dusíku, cyklus uhlíku, růst stromů a rozšiřování trhu pro bioenergii, biodiverzitu a ochranu přírody. Zdravotní stav dvou třetin lesů se podle studie nezměnil, avšak u zbývající třetiny se zhoršil. Zvýšené ukládání dusíku způsobuje podle vědců nerovnováhu v živinách v lesních půdách, což představuje vážný problém pro zdraví lidí a pro biodiverzitu. Ukládání dusíku zrychluje růst stromů, a tedy i příjem uhlíku. Zdravotní stav lesů podle vědců souvisí se zvýšeným výskytem letního horka a sucha ve střední Evropě v minulých deseti letech.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz/, 23. listopadu 2011