Tag Archives: Zvýšení biodiverzity v chráněných oblastech

Vědci připravili praktický návod na zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů

Nově vydaný Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích je pomůckou při plánování péče o lesní ekosystémy v chráněných oblastech. Vydáním katalogu skončil projekt podpořený z EHP a Norských fondů 2009-14, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno). Partnery projektu byli za IDS (Information and data systems) Karel Matějka a zahraniční partner Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).