Tag Archives: zdroje

Pro obnovu lesů potřebujeme kvalitní zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin

V oblastech, kde kůrovcová kalamita již odezněla nebo pomalu končí, řeší lesníci problém, jakým způsobem a z jakých zdrojů obnovit poničené lesy. Do popředí se tak dostává otázka dostatku a vhodnosti zdrojů reprodukčního materiálu jednotlivých lesních dřevin pro poškozené oblasti. Nelze totiž sázet cokoliv, co je zrovna po ruce, dovezeno odkudsi.