Tag Archives: Ždánické lesy

V prosvětleném Ždánickém lese porostou původní duby, modříny a buky

Přípravnou fázi obnovy hospodářských lesů v okolí Ždánic na jižní Moravě zahájily v polovině října Lesy České republiky. Příležitost tak dostanou mladé stromky podrůstající mateřský porost, z jehož semen a plodů vzešly, tedy buky, duby a modříny. Podnik jde cestou aktivního lesnického managementu, což ve Ždánickém lese znamená maloplošné podrostní hospodaření s velkou podporou přírodních procesů. Cílem je vytvořit podmínky pro růst druhově, věkově a výškově různorodého lesa, který odolá změně klimatu i škůdcům, a podpořit původní dřeviny, jako je dub zimní a letní, modřín i buk.