Tag Archives: zákaz pyrotechniky

Silvestr a Nový rok v národních parcích se letos opět obejde bez ohňostrojů

Na území všech čtyř národních parků České republiky, tedy NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko a Krkonošského národního parku, se oslavy příchodu Nového roku musejí opět obejít bez zábavní pyrotechniky. Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny ji zakazuje na celém území národních parků, a to včetně obcí.

S petardami a ohňostrojem do národních parků nejezděte

Kdo se chystá oslavit příchod nového roku na území některého z českých národních parků, měl by přijet bez zábavní pyrotechniky. V určitých krkonošských obcích sice platí na Silvestra výjimky, ale přesto Správa Krkonošského národního parku doporučuje žádné rachejtle a ohňostroje nevozit. Zábavní pyrotechnika ruší domácí i divoká zvířata a obtěžuje i mnohé lidi, zvlášť když si chtějí odpočinout od hluku města v tichu přírody. Pyrotechnika také - sice krátkodobě, přesto ale významně -  zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší.