Tag Archives: záchranná opatření

Česká lesnická společnost polemizuje s Duhou nad návrhy, jak zachránit lesy

Česká lesnická společnost (ČLS) se vyjádřila k balíčku návrhů "Co dělat, abychom zachránili lesy". Návrhy zpracovali zástupci Hnutí Duha a předali je Úřadu vlády České republiky. Zde je reakce České lesnické společnosti: "Můžeme ocenit, že se jedná o pokus komplexně řešit současnou situaci v oblasti hospodaření v lesích a reagovat tak na některé negativní jevy, které zde v poslední době akcelerovaly. ČLS se touto problematikou zabývá dlouhodobě a k řadě témat organizuje odborné semináře. Snažíme se v tomto duchu vést a moderovat diskuzi, která zahrnuje odbornou i laickou veřejnost a spolupracujeme přitom s řadou předních odborníků nejen v oblasti lesnictví.