Tag Archives: vodouš rudonohý

Josefovské louky se rozrostou. Město Jaroměř darovalo čtyři hektary mokřadních luk.

Téměř čtyři hektary mokřadních luk bezplatně převedlo vedení města Jaroměř České společnosti ornitologické, aby je v Ptačím parku Josefovské louky využila k zadržování vody, ochraně mokřadní přírody a ekologické osvětě pod širým nebem. Zastupitelstvo Jaroměře tak učinilo revoluční rozhodnutí v nakládání s krajinou.