Tag Archives: trh se dřevem

Sdružení vlastníků lesů žádá stát o pomoc

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) vydalo tiskovou zprávu k současné neutěšené situaci v lesnickém sektoru. Podle vyjádření SVOL kdyby stát efektivně jednal a účinně podporoval vlastníky lesů, nemusela by nastat ani ekologická, ani ekonomická katastrofa. Udržení ekonomické situace vlastníků lesů nad čárou ponoru jim umožní včasnou obnovu lesů v krajině. Lesní i krajinné ekosystémy se tak lépe vyrovnají s ekologickými důsledky kůrovcové kalamity.

Aleš Erber: Je lesnicko-dřevařský sektor v krizi?

Na lesnictví dopadá kůrovcová kalamita, o práci v českých lesích není mezi lidmi zájem a pily jsou zahlceny kůrovcovým nebo jinak poškozeným dřívím. Kde se staly chyby v našem lesnictví a navazujícím dřevozpracujícím průmyslu? Dá se již mluvit o krizi nebo o pouhém dočasném vychýlení trhu? A pokud to je krize, kdy skončí? A nestane se aktuální stav na dlouhou dobu standardem? Tyto a mnoho dalších otázek vyvstávají při vnímání aktuálních problémů lesnicko-dřevařském sektoru.